Evenimentele saptamanii 18-24 octombrie 2010Ziua luptei împotriva traficului de persoane: Comisia Europeană solicită mai bună protecţie a victimelor

Un raport al Comisiei Europene prezentat în data de 18 octombrie 2010, cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane, arată că în majoritatea statelor membre se eliberează un număr restrâns de permise de şedere victimelor traficului de persoane.

Comisia Europeană s-a angajat în mod ferm să combată traficul de persoane, aşa cum prevede propunerea sa pentru o nouă directivă, prezentată în martie 2010. Pe lângă apropierea normelor de drept penal material, noua propunere asigură o mai bună protecţie şi asistenţă victimelor şi consolidează prevenirea infracţiunilor. De asemenea, directiva include principiul nepedepsirii victimelor pentru infracţiunile pe care au fost obligate să le comită drept consecinţă directă a faptului că au făcut obiectul traficului de persoane.

Directiva europeană 81/2004 oferă posibilitatea statelor membre să elibereze victimelor permise de şedere pe durata procedurilor naţionale, în schimbul cooperării acestora cu organele de anchetă. În raportul său privind punerea în aplicare a acestei directive, Comisia Europeană precizează, totuşi, că deşi numărul victimelor identificate în câteva state membre variază de la câteva sute până la 2.000 pe an, numărul permiselor de şedere eliberate în baza directivei este rareori mai mare de 20 pe an.

Chiar dacă o parte din victime nu ar îndeplini condiţiile prevăzute în aceasta directivă (din cauză că provin din Uniunea Europeană), diferenţa dintre victimele identificate şi persoanele care au făcut uz de permisele de şedere specifice este importantă. Comisia va analiza toate cazurile în care au apărut probleme privind punerea în aplicare a acestei directive. De asemenea, executivul Uniunii Europene ar putea lua în considerare necesitatea modificării directivei, ceea ce ar putea spori potenţialul acesteia de combatere a traficului de persoane şi ar consolida protecţia victimelor.

Alte posibile modificări constau în specificarea perioadei de gândire acordată victimelor, consolidarea cadrului privind tratamentul acordat victimelor, în special în cazul minorilor şi consolidarea obligaţiei informării victimelor cu privire la drepturile lor.

În martie 2010, Comisia Europeană a propus o nouă directivă a Uniunii Europene privind lupta împotriva traficului de persoane, care prevede acţiuni în diferite domenii:

– dispoziţiile de drept penal, inclusiv o definiţie comună a noţiunilor de infracţiune, circumstanţe agravante şi sancţiuni mai aspre, precum şi nepedepsirea victimelor;

– urmărirea penală a infractorilor, inclusiv posibilitatea urmăririi penale a cetăţenilor UE pentru infracţiuni săvârşite în alte ţări;

– drepturile victimelor în procedurile penale, inclusiv tratamente specifice pentru victimele deosebit de vulnerabile, protejarea victimelor de către poliţie, consiliere juridică, măsuri de protecţie speciale pentru minori;

– sprijinirea victimelor, inclusiv mecanisme naţionale de identificare timpurie şi asistenţă acordată victimelor.

Sursa Agerpres