Date limita depunere proiecte – Septembrie 201015 sep 2010 – Programul de invatare pe tot parcursul vietii – GRUNDTVIG

Programul GRUNDTVIG isi propune sa ofere alternative educationale si sa imbunatateasca accesul celor care, indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor. GRUNDTVIG vine in intampinarea nevoilor de predare / invatare ale adultilor si se adreseaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau faciliteaza educatia acestora.

Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor, din sistemul formal, non-formal sau informal poate sa participe la programul Grundtvig.

Adultul, in sensul programului Grundtvig, este o persoana de peste 25 de ani, sau un tanar sub aceasta varsta, care nu mai este cuprins in sistemul formal de educatie.

Obiective specifice

Programul Grundtvig urmareste:

– sa raspunda provocarilor educationale impuse de imbatranirea populatiei / cresterea sperantei medii de viata in Europa

– sa sprijine oferta si sa raspunda cererii de alternative educationale pentru adulti, cu scopul de a ameliora cunostintele si competentele acestora.

Obiective operationale

Prin actiuni si tipuri de activitati specifice, programul Grundtvig isi propune:

– sa creasca accesibilitatea, calitatea si volumul mobilitatilor in Europa, pentru persoanele implicate in educatia adultilor

– sa amelioreze calitatea si sa creasca volumul cooperarii intre organizatiile implicate in educatia adultilor in Europa

– sa asiste persoanele care provin din categorii si contexte sociale vulnerabile si/sau marginalizate, in mod deosebit persoanele varstice si pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fara calificari de baza, pentru a le oferi oportunitati alternative de educatie

– sa faciliteze dezvoltarea de practici inovative in educatia adultilor precum si transferul acestora de la o tara participanta la alta

– sa sprijine dezvoltarea de continuturi informationale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor si metodelor pedagogice inovative pentru invatarea pe tot parcursul vietii

– sa multiplice abordarile pedagogice si sa imbunatateasca managementul organizatiilor pentru educatia adultilor

Candidati eligibili

– Adulti care invata / cursanti adulti

– Profesori, formatori sau alte categorii de personal din institutii si organizatii de educatia adultilor

– Persoane sau institutii responsabile cu initierea si monitorizarea politicilor si sistemelor educationale pentru adulti, de la nivel local, regional si national

– Asociatii si reprezentanti ai organizatiilor implicate in educatia adultilor, inclusiv asociatii ale profesorilor sau asociatii din domeniul educatiei

– Institutii si organizatii care ofera diferite tipuri de pregatire in educatia adultilor

– Institutii implicate in formarea initiala si continua a personalului din domeniul educatiei adultilor

– Organizatii care furnizeaza servicii de orientare, consiliere si informare in domeniul educatiei adultilor

– Centre de cercetare in domeniul educatiei adultilor

– Firme, intreprinderi si IMM-uri

– Organizatii non-profit, asociatii si fundatii care lucreaza in regim de voluntariat, organizatii non-guvernamentale

– Institutii din invatamantul superior

Prin intermediul progamului Grundtvig pot fi finantate:

  • Mobilitati individuale – stagii, plasamente, cursuri sau schimburi de experienta intre cei implicati in organizatii sau institutii de educatia adultilor, formale cat si non-formale, sesiuni de formare sau de dezvoltare profesionala a personalului implicat in educatia adultilor; vizite pregatitoare destinate constituirii Parteneriatelor si elaborarii viitoarelor proiecte Grundtvig
  • Parteneriate (Parteneriate pentru Invatare Grundtvig), pe teme de interes comun pentru institutiile participante
  • Proiecte multilaterale al caror scop este acela de a ameliora sistemele de educatie a adultilor prin dezvoltare si transfer de inovatii si bune practici
  • Retele de experti si organizatii (Retele Grundtvig) care vizeaza in mod deosebit:

– dezvoltarea de mijloace pedagogice in domeniul educatiei adultilor

– identificarea, imbunatatirea si diseminarea de bune practici si metode inovative relevante

– furnizarea de materiale si continuturi pentru proiectele si parteneriatele implementate de organizatii terte, pentru facilitarea activitatilor de cooperare si stimularea dimensiunii interactive intre acestea

– dezvoltarea de instrumente pentru analiza de nevoi si pentru asigurarea calitatii in domeniul educatiei adultilor

– Vizite pregatitoare destinate reprezentantului unei institutii care doreste sa participe la un seminar de contact sau la o intalnire cu potentiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig

Tarile participante

– cele 27 de state membre UE

– Islanda, Liechtenstein, Norvegia

– Turcia

– Croatia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei sunt eligibile numai pentru anumite actiuni. Verificati Ghidul Programului 2010 pentru detalii.

Procedura de candidatura:

– candidaturile se trimit la Agentiile Nationale. Pentru proiecte multilaterale, retele tematice si masuri acompaniatoare se candideaza la Agentia Executiva.

In Romania, programul Grundtvig este gestionat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.

Documente

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Lifelong Learning – Sectoral programmes : Grundtvig

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundtvig_en.html

PartBase -Partnersearch for COMENIUS & GRUNDTVIG

http://partbase.programkontoret.se/

Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

BOUR

Rue Colonel Bourg 135-139

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 233 0111

Fax: +32 2 233 0150

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/index.html

Information Desk

DG EAC B – Lifelong Learning Programme

DG Education and Culture

European Commission

200, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 299 11 11

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4

Romania

RO-040205 Bucuresti

Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87

Fax: +40 21 312 16 82

Email: agentie@anpcdefp.ro

http://www.anpcdefp.ro/

Monica Calota

15 sep 2010 – Invatare pe tot Parcursul Vietii – COMENIUS

Comenius este prima componenta a Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii. Se adreseaza institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si privat (de la gradinite la scoli postliceale) si tuturor membrilor comunitatii educationale care isi desfasoara activitatea in acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum si autoritatilor locale, asociatiilor de parinti sau ONG-urilor care activeaza in domeniul educational.

Comenius sprijina financiar realizarea de parteneriate scolare, proiecte de formare a personalului didactic, retele de parteneriat scolar, precum si participarea la stagii de formare initiala si continua pentru a creste calitatea si a consolida dimensiunea europeana in educatie.

Obiective specifice:

– dezvoltarea cunoasterii si intelegerii diversitatii culturale si lingvistice europene in randul profesorilor si elevilor

– sprijinirea elevilor pentru a dobandi competentele si abilitatile necesare dezvoltarii personale pentru integrare profesionala si cetatenie europeana activa.

Obiective operationale

– cresterea calitatii si a volumului mobilitatilor elevilor si personalului didactic in diferite state membre

– cresterea calitatii si a volumului parteneriatelor intre scolile din diferite state membre, astfel incat sa se ajunga la cifra de cel putin 3 milioane de elevi implicati in activitati educationale comune pe durata programului (2007-2013)

– incurajarea invatarii limbilor straine moderne

– sprijinirea dezvoltarii de continuturi, servicii, pedagogii si practici inovatoare si bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii

– cresterea calitatii si a dimensiunii europene in formarea personalului didactic

– sprijinirea procesului de imbunatatire a abordarilor pedagogice si a managementului scolilor.

Grupul tinta:

– elevi

– institutii de invatamant preuniversitar, in functie de criteriile stabilite de fiecare stat membru

– personal didactic si nedidactic din scolile mai sus-mentionate

– asociatii, organizatii non-profit, ONG-uri

– persoane si organisme care raspund de invatamantul preuniversitar la nivel local, regional si national

– centre de cercetare si institutii implicate in invatarea pe tot parcursul vietii

institutii de invatamant universitar

– organisme ce ofera servicii de orientare, consiliere si informare.

Programul Comenius finanteaza urmatoarele tipuri de activitati:

Parteneriate scolare http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#com1

Proiecte Comenius Regio http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#regio

Mobilitati individuale http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#mobi

Mobilitati ale elevilor

Asistenti Comenius

Formare continua pentru personalul implicat in educatia scolara

Gazduirea unui asistent Comenius

Vizite pregatitoare

Proiecte multilaterale – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Retele – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Masuri acompaniatoare – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Cine poate candida:

Pot solicita finantare toate institutiile implicate in educatia scolara; institutiile responsabile pentru sistemele si politicile de educatie scolara la nivel local, regional si national

persoane individuale (elevi, studenti, profesori…), in cele mai multe cazuri pot participa la programul Comenius doar prin institutiile din tara lor de origine

Aplicatiile trebuie trimise catre Agentiile Nationale. Pentru Proiectele multilaterale, proiectele de Retele si Masuri acompaniatoare aplicatiile trebuie sa fie trimise la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura.

Contacteaza Agentia Nationala pentru informatii suplimentare:

http://www.anpcdefp.ro/

Lista tuturor Agentiilor Nationale poate fi gasita la: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Tari participante:

– 27 state membre UE

– Islanda, Liechtenstein, Norvegia

– Turcia

– Croatia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei sunt eligibile numai pentru anumite actiuni. Verificati Ghidul Programului 2010 pentru detali.

Documente

eTwinning School partnerships in Europe

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

PartBase -Partnersearch for COMENIUS & GRUNDTVIG

http://partbase.programkontoret.se/

Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

BOUR

Rue Colonel Bourg 135-139

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 233 0111

Fax: +32 2 233 0150

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/index.html

Information Desk

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4

Romania

RO-040205 Bucuresti

Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87

Fax: +40 21 312 16 82

Email: agentie@anpcdefp.ro

http://www.anpcdefp.ro/

Monica Calota

DG EAC B – Lifelong Learning Programme

DG Education and Culture

European Commission

200, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 299 11 11

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

20 sep 2010 – Sprijin financiar pentru proiectele organizatiilor neguvernamentale

Fundatia Culturala Europeana (FCE) promoveaza cooperarea culturala in Europa. Aceasta contribuie la crearea unei Europe deschise, democratice, care respecta drepturile fundamentale ale omului si diversitatea culturala a popoarelor sale.

FCE sprijina cooperarea culturala si schimburile europene prin intermediul unei scheme de granturi pentru stimularea initiativelor care promoveaza creativitatea tinerilor artisti, dand nastere unor proiecte in colaborare ce deseori au si o dimensiune sociala. Exista doua linii de finantare separate:

I. Granturi pentru organizatiile culturale, pentru proiecte in colaborare

Aceasta linie de finantare urmareste stimularea colaborarii intre organizatiile culturale. Proiectele vor fi evaluate in functie de modalitatea de cooperare pe care o propun si de valoarea adaugata pe care o aduc la cooperarea culturala in Europa. In prima faza, proiectele trebuie sa fie prezentate in forma scrisa, pe maximum 2 pagini. Cei care au proiectele selectate vor fi apoi invitati sa completeze un formular de candidatura mai elaborat. Vor fi selectate numai organizatiile culturale. Grantul mediu va fi intre 10 000 si 30 000 de Euro. FCE va finanta numai 80% din costurile totale ale proiectului.

Data limita: 20 septembrie 2010

II. Granturi pentru proiecte artistice pentru organizatiile culturale si artistii individuali

Aceasta linie de finantare sprijina proiectele artistice care dovedesc o viziune aparte in a pune in evidenta diversitatea in Europa. Proiectele vor fi evaluate in functie de calitatea lor artistica.

Principalele criterii de selectie sunt unicitatea artistica si relevanta europeana. Candidatii vor fi selectati dintre organizatiile culturale si artistii individuali. Grantul mediu va fi intre 30 000 si 60 000 de Euro. FCE va finanta numai 80% din costurile totale ale proiectului.

Data limita: a fost 31 iulie 2009. In prezent se revizuieste aceasta componenta.

Organizatiile coordonatoare sunt: organizatii culturale independente (ONG-uri) din Europa vestica, centrala, de est si de sud-est, inclusiv Turcia, Ucraina, Moldova, Belarus si Rusia.

Organizatiile partenere sunt: organizatii independente din zona sud-mediteraneana, inclusiv Algeria, Egipt, Iordania, Israel, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria si Tunisia. Organizatiile din aceste tari vor fi sustinute ca partenere, in proiecte trimise de un ONG european.

Toate organizatiile sunt rugate sa isi creeze profilul pe http://www.rhiz.eu, comunitatea interculturala de pe Internet initiata de FCE pentru cei activi in domeniul artelor si culturii.

Documente

ECF Grants scheme

http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/

ECF Project grants – guidelines

http://www.eurocult.org/uploads/docs/1228.pdf

Contact

ECF European Cultural Foundation

Jan van Goyenkade 5,

The Netherlands

NL-1075 HN Amsterdam

Tel: +31 (0) 20 573 38 68

Fax: +31 (0) 20 675 22 31

Email: eclaassen@eurocult.org

http://www.eurocult.org

Esther Claassen