Evenimentele săptămânii 20 – 26 noiembrie 2023* Uniunea Europeană va susţine ca acordul final al summitului asupra climei (COP28) care va avea loc la Dubai să includă încetarea producţiei şi consumului de combustibili fosili (cărbune, petrol şi gaz) în scop energetic, plus triplarea producţiei de energie regenerabilă şi creşterea eficienţei energetice.

Abordarea începutului sfârşitului pentru combustibilii fosili va fi probabil chestiunea cea mai dificilă în negocierile de la acest summit. În propunerile sale formulate pentru COP28, Consiliul UE cere triplarea producţiei de energie regenerabilă şi dublarea eficienţei energetice până în anul 2030, împreună cu eliminarea combustibililor fosili din producţia de energie.

* Consiliul Afaceri Externe a aprobat concluziile privind o tranziţie socială, ecologică şi digitală, Consiliul reafirmând angajamentul Uniunii Europene şi al statelor sale membre faţă de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale acesteia (ODD), informează https://www.consilium.europa.eu/.

* Statele membre ale UE au convenit asupra mandatului lor de negociere pentru actualizarea Directivei privind rezidenţii pe termen lung a UE. Astfel, pentru a obţine statutul de rezident pe termen lung în UE, resortisanţii ţărilor terţe trebuie să aibă reşedinţa legală şi fără întrerupere într-un stat membru timp de cel puţin 5 ani. Acest statut al UE coexistă cu regimurile naţionale pentru rezidenţi pe termen lung. Pe baza mandatului de negociere astfel convenit, Consiliul poate iniţia discuţii interinstituţionale cu Parlamentul European pentru a încheia un text juridic final, conform https://www.consilium.europa.eu/.

* Acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024 a fost adoptat de plenul Parlamentului European. Bugetul UE pe 2024, în forma negociată de Siegfried Mureşan cu Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană, prevede o suplimentare de 807 milioane de euro a alocărilor în domeniile şi programele care au nevoie de mai multă finanţare, precum cercetarea, Programul de studii „Erasmus+”, sprijinirea tinerilor fermieri şi Vecinătatea estică şi sudică, inclusiv Republica Moldova.

* Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria şi în România se regăseşte pe ordinea de zi provizorie a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 4-5 decembrie 2023, drept posibil subiect de discuţie la categoria „Activităţi fără caracter legislativ”, conform https://data.consilium.europa.eu/.