Stabilirea unui program operaționalÎn UE există 9,1 milioane de agricultori, dintre care mulți lucrează în ferme de familie relativ mici și mijlocii, care funcționează independent unele de altele. Aproximativ 72% dintre fermierii din Europa gestionează mai puțin de 10 hectare de teren. Această asimetrie a puterii de negociere face ca agricultorilor să le fie dificil să își apere interesele atunci când negociază cu alte firme din lanțul de aprovizionare.

Pentru a consolida poziția fermierilor și pentru a le spori rezistența și competitivitatea, UE sprijină fermierii care doresc să colaboreze în cadrul organizațiilor de producători. Dincolo de reziliență și competitivitate, organizațiile de producători au multe alte beneficii. De exemplu, permițându-le agricultorilor să investească în tehnologii pe care nu și le-ar putea permite pe cont propriu, aceștia își pot face producția mai durabilă din punct de vedere economic, social și/sau de mediu.

De asemenea, legislația UE contribuie la consolidarea poziției fermierilor în lanțul valoric, permițând Organizațiilor de Producători să deroge de la anumite reguli de concurență și permițând în esență fermierilor să valorifice puterea lor colectivă de negociere în calitate de Organizații de Producători.

Recunoscând beneficiile multiple ale organizațiilor de producători, UE finanțează înființarea de organizații și grupuri de producători, precum și Programe Operaționale care pot include acțiuni care vizează o serie de obiective. Printre acestea, se numără planificarea și organizarea producției, concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor, modernizarea, cercetarea și dezvoltarea de metode de producție durabile, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și practici și tehnici de producție inovatoare. Sprijinul este disponibil de mulți ani în sectorul fructelor și al legumelor, dar și în sectoarele vinului, hameiului, apiculturii și uleiului de măsline.

În prezent, există aproximativ 3 400 de OP-uri recunoscute în UE (începând cu 2017), însă nu toate pun în aplicare Programe Operaționale. Cu toate acestea, ele activează în principal în sectorul laptelui și al produselor lactate, al uleiului de măsline și al fructelor și legumelor. Pentru a avansa extinderea organizațiilor de producători și pentru a obține beneficii în alte sectoare în afară de cele deja sprijinite, ultima reformă a PAC a inclus posibilitatea de a stabili intervenții sectoriale în alte sectoare, și anume în majoritatea producțiilor agricole.

Acest manual are ca scop sprijinirea elaborării și punerii în aplicare a unor Programe Operaționale (PO) eficiente pentru Organizațiile de Producători (OP), Asociațiile de Organizații de Producători (AOP) și alte organizații economice agricole în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene.

Luxemburg, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023.