Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2023DESIRE Eurocluster – Apel dedicat întreprinderilor active în domeniile e-sănătate și digitalizare în sănătate

Apelul oferă finanțare care să sprijine întreprinderile din aceste domenii să-și crească reziliența și să facă pașii necesari pentru tranziția verde și digitală. Apelul este dedicat proiectelor care abordează cel puțin una dintre următoarele provocări din sectorul sănătății:

-inovații de produs pentru a reduce dependența de tehnologii în lanțurile valorice ale Euroclusters, în scopul de a introduce pe piață produse sau servicii noi pentru firmele din domeniul sănătății;

-inovații în procesele de afaceri în domeniul e-sănătate care vizează adoptarea de tehnologii care ajută IMM-urile să îndeplinească cu succes cerințele privind tranziția verde și digitală;

-internaționalizarea IMM-urilor către țări terțe, cu soluții pentru sectorul sănătății,

Solicitanți eligibili:

IMM-uri sau consorții compuse din maximum două IMM-uri, sau un IMM și o altă entitate juridică.

Activitățile eligibile (cu titlu de exemplu)

  • achiziționarea de echipamente necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
  • participarea la misiuni economice, târguri;
  • participarea cu stand la târguri;
  • prototiparea (costurile de prototip și materiale relevante pentru execuția proiectului);
  • deplasări pentru promovarea proiectului sau participarea la evenimente DESIRE;
  • activități de coordonare și implementare a proiectului, etc.

Toți candidații trebuie să se înregistreze pe platforma DESIRE: https://desire.grantplatform.com/ și sunt obligați să își completeze cererea și să încarce toată documentația necesară.

Cererile trebuie depuse de către solicitantul principal, care va declara, de asemenea, acordul celorlalți solicitanților (membri ai consorțiului) de participare. Cu toate acestea, toți solicitanții trebuie să se înregistreze pe platforma DESIRE înainte de a depune candidatura.

Termen limită: 13 noiembrie 2023.

Mai multe informații aici: https://desire-development-of-e-health.b2match.io/page-3331

Apel dedicat integrării sociale și economice a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în România

Beneficiari eligibili: instituții publice din România, asociații/fundații cu personalitate juridică constituite în România, instituții de învățământ/cercetare autorizate în România sau organizații internaționale.

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 7.000.000 lei.

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22A_OIFAMI2023

Termen limită: 30 noiembrie 2023.

Mai multe informații aici: https://fed.mai.gov.ro/4701/am22a-integrarea-sociala-si-economica-a-resortisantilor-tarilor-terte-cu-sedere-legala-in-ro-in-regiunea-1-si-asigurarea-accesului-la-locuinte-a-resortisantilor-state-terte/