Premiile „Noul Bauhaus european” 2024Premiile recompensează și oferă vizibilitate proiectelor și conceptelor inovatoare dezvoltate de cetățenii europeni și din afara Europei.

În prezent, este un concurs anual consacrat, care promovează integrarea principiilor noului Bauhaus european în proiecte locale reale. Concursul a oferit cetățenilor o platformă pentru a-și exprima creativitatea, talentul și ideile inovatoare în beneficiul comunităților din care fac parte și al societății în ansamblu, promovând durabilitatea, estetica și incluziunea ca valori fundamentale.

Beneficiari eligibili:

Candidații pot fi atât cetățeni ai UE, cât și cetățeni din afara UE, cu condiția ca proiectele lor să fie puse în aplicare în UE, Balcanii de Vest sau Ucraina.

În 2024 se vor acorda premii pentru patru categorii consacrate bazate pe axele tematice de transformare care ghidează realizarea noului Bauhaus european:

 • reconectarea cu natura;
 • redobândirea sentimentului de apartenență;
 • prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie;
 • crearea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea gândirii bazate pe ciclul de viață.

În fiecare dintre cele patru categorii, sunt stabilite două componente de concurs paralele:

 • Componenta A: „Campionii «Noului Bauhaus european»” va fi dedicată proiectelor existente și finalizate cu rezultate clare și pozitive.
 • Componenta B: „Staruri în devenire ale «Noului Bauhaus european»” va fi dedicată conceptelor prezentate de tinere talente cu vârste de până în 30 de ani. Conceptele se pot afla în diferite stadii de dezvoltare, de la idei cu un plan clar până la nivelul de prototip.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații pot fi atât cetățeni ai UE, cât și cetățeni din afara UE, cu condiția ca proiectele și conceptele lor să fie puse în aplicare în UE, în Balcanii de Vest sau în Ucraina.
 • Se aplică norme speciale pentru anumite entități [de exemplu entitățile care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE în temeiul articolului 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și al articolului 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 5 și entitățile care fac obiectul Orientărilor Comisiei nr. 2013/C 205/056 ]. Aceste entități nu sunt eligibile să participe în nicio situație.
 • Candidatura trebuie depusă de către:
  • Pentru componenta A: persoana (persoanele) sau organizația (organizațiile) (oraș sau regiune, finanțator, organizator) care are (au) dreptul de a reprezenta proiectul.
  • Pentru componenta B: persoana (persoanele) sau organizația (organizațiile) care este (sunt) autorul (autorii) conceptului. În cazul în care în spatele conceptului se află mai mulți coautori care au participat la conceperea/dezvoltarea acestuia, toți autorii trebuie să fie menționați în mod corespunzător. Toți candidații din cadrul acestei componente trebuie să aibă vârsta de cel mult 30 de ani la data ultimei zile în care se pot depune candidaturile, inclusiv toți reprezentanții organizației implicate în crearea conceptului respectiv.
 • Candidații nu trebuie să se afle în una sau mai multe dintre situațiile de excludere prevăzute la articolul 136 din Regulamentul financiar.
 • Candidatul își va asuma răspunderea exclusivă în cazul unei reclamații referitoare la activitățile desfășurate în cadrul concursului.
 • Trebuie indicat numele reprezentantului legal.

Termen limită: 10 noiembrie 2023.

Mai multe informații aici: https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/about