Comisia stabilește acțiuni imediate pentru a sprijini industria europeană a energiei eolieneAtingerea obiectivului UE convenit recent, de a obține cel puțin 42,5 % energie din surse regenerabile până în 2030, cu ambiția de a ajunge la 45 % din surse regenerabile, va necesita o dezvoltare masivă a capacității eoliene instalate, cu o creștere preconizată de la 204 GW în 2022 la peste 500 GW în 2030. Deși sectorul energiei eoliene este o poveste de succes istorică a UE, viitoarea sa traiectorie de creștere se confruntă cu o serie unică de provocări, cum ar fi cererea insuficientă și incertă, procesul lent și complex de autorizare, lipsa accesului la materii prime, inflația ridicată și prețurile ridicate la produsele de bază, conceperea nefavorabilă a licitațiilor naționale, presiunea sporită din partea concurenților internaționali și riscurile în ceea ce privește disponibilitatea unei forțe de muncă calificate.

Această situație necesită acțiuni imediate. Din acest motiv, astfel cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii de luna trecută, Comisia Europeană prezintă astăzi, 24 octombrie, Planul de acțiune privind energia eoliană europeană, pentru a se asigura că tranziția către o energie curată merge mână în mână cu competitivitatea industrială și că energia eoliană continuă să fie o poveste de succes europeană.

Planul de acțiune va contribui la menținerea unui lanț de aprovizionare cu energie eoliană sănătos și competitiv, cu o rezervă clară și sigură de proiecte, care să atragă finanțarea necesară și să concureze în condiții echitabile la nivel mondial.  El este însoțit de o comunicare privind realizarea obiectivelor ambițioase ale UE în materie de energie offshore, inclusiv energia eoliană, ca urmare a Strategiei UE privind energia din surse regenerabile offshore adoptate în urmă cu trei ani.

Detalii în comunicatul de presă.