Evenimentele săptămânii 23 – 29 octombrie 2023* Comisia Europeană a prezentat Planul de acţiune privind energia eoliană europeană, pentru a se asigura că tranziţia către o energie curată merge mână în mână cu competitivitatea industrială şi că energia eoliană continuă să fie o poveste de succes europeană, se arată pe https://ec.europa.eu/. Atingerea obiectivului UE convenit recent, de a obţine cel puţin 42,5% energie din surse regenerabile până în 2030, cu ambiţia de a ajunge la 45% din surse regenerabile, va necesita o dezvoltare masivă a capacităţii eoliene instalate, cu o creştere preconizată de la 204 GW în 2022 la peste 500 GW în 2030. Traiectoria de creştere a sectorului energiei eoliene se confruntă cu o serie unică de provocări, cum ar fi cererea insuficientă şi incertă, procesul lent şi complex de autorizare, lipsa accesului la materii prime, inflaţia ridicată şi preţurile ridicate la produsele de bază, conceperea nefavorabilă a licitaţiilor naţionale, presiunea sporită din partea concurenţilor internaţionali şi riscurile în ceea ce priveşte disponibilitatea unei forţe de muncă calificate.

* Comisia a adoptat un set de acţiuni menite să prevină şi să atenueze penuriile grave de medicamente în UE în iarna aceasta, în iarna următoare şi ulterior. Comunicarea pune un accent deosebit pe cele mai importante medicamente, pentru care securitatea aprovizionării în UE trebuie garantată în orice moment. Ea vine ca răspuns la un apel ferm din partea statelor membre, lansat în cadrul Consiliului European din iunie 2023 şi confirmat la Granada în octombrie 2023, precum şi din partea Parlamentului European. Statele membre, EMA şi Comisia au iniţiat deja acţiuni care merg în direcţia reformei farmaceutice propuse pentru a preveni şi atenua riscurile de penurii critice. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a accelera elementele reformei farmaceutice cu scopul de a spori securitatea aprovizionării, acolo unde este posibil.

* În cadrul reuniunii Consiliului European din 26 şi 27 octombrie, de la Bruxelles, liderii UE au adoptat, în prima zi, concluzii privind Orientul Mijlociu şi cadrul financiar multianual 2021-2027. În concluziile privind situaţia din Orientul Mijlociu, Consiliul European, reafirmând declaraţia membrilor săi din 15 octombrie 2023, a condamnat din nou în termenii cei mai fermi cu putinţă, Hamasul, pentru atacurile sale teroriste brutale şi fără discriminare asupra Israelului. A subliniat cu fermitate dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul internaţional şi cu dreptul internaţional umanitar. Consiliul European a reiterat, în continuare, apelul adresat Hamasului de a elibera imediat toţi ostaticii, fără nicio condiţie prealabilă. Consiliul European a analizat situaţia actuală şi ceea ce s-a întreprins în vederea urmării diferitelor direcţii de acţiune, inclusiv eforturile concertate de sprijinire a cetăţenilor UE, conform https://www.consilium.europa.eu/.

Sursa: Agerpres