Stagii la cabinetele deputaților în Parlamentul EuropeanDeputații în Parlamentul European pot oferi stagii plătite la cabinetele lor din Parlamentul European din Bruxelles (sau Strasbourg), pe baza unui acord cu Parlamentul European.

Stagiile la cabinetele deputaților în Parlamentul European pot fi efectuate în domenii foarte diverse. Deputatul european care acordă stagiul vă va aloca sarcini specifice de finalizat în timpul stagiului.

Ce cerințe trebuie să îndeplinească potențialii stagiari?

  • să aibă cel puțin 18 ani (pot fi acordate derogări justificate în mod corespunzător);
  • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări în curs de aderare/candidate la aderare. Deputații pot oferi însă un stagiu și resortisanților din țări terțe, cu condiția ca aceștia să respecte cerințele în materie de vize;
  • să dețină un certificat de absolvire a studiilor liceale corespunzător nivelului pentru admiterea la facultate sau să fi urmat un ciclu de studii superioare sau tehnice la un nivel echivalent sau să dețină o diplomă universitară;
  • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
  • să nu fi semnat, pe durata stagiului, un contract de muncă sau un alt fel de angajament contractual;
  • să nu fi efectuat anterior un stagiu la cabinetul unui deputat și să nu fi lucrat pentru un deputat ca asistent parlamentar, fie local, fie acreditat.

Durată: Între șase săptămâni și cinci luni consecutive. Durata este hotărâtă de către deputatul european care acordă stagiul. Stagiul poate începe în orice moment al anului.

Plătit: Între 858 EUR și 1 407 EUR pentru un contract de stagiu cu normă întreagă.

Mai multe informații aici: https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations