Găsiți un loc de muncă în EuropaZilele europene ale locurilor de muncă (online) reprezintă o inițiativă emblematică a EURES, care pune în legătură persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii din întreaga UE.

Obiectivul său este de a ajuta angajatorii să recruteze candidații potriviți, de a ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să găsească cele mai bune oportunități în străinătate și de a sprijini instituțiile și serviciile implicate în mobilitatea profesională din întreaga UE.

Inițiativa Zilele europene ale locurilor de muncă (online) este pusă în aplicare prin intermediul unei platforme (www.europeanjobdays.eu), care permite organizarea de târguri de recrutare online, contribuind la corelarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii din alte țări europene, dintr-o varietate de sectoare, în mod gratuit.

Zilele europene ale locurilor de muncă (online) completează funcția portalului EURES de a facilita corelarea dintre persoanele care caută un loc de muncă și angajatori.

Luxemburg, Oficiul pentru Pubnlicații al Uniunii Europene, 2022.