Stagii de practică la Curtea de Conturi EuropeanăÎn fiecare an, Curtea de Conturi Europeană organizează trei sesiuni de stagii de practică pe an în diferite domenii de interes pentru activitatea sa.

Stagiile se acordă pentru maximum 3 până la 5 luni și pot fi remunerate (1350 €/lună) sau neremunerate, în funcție de bugetul disponbil.

Cele 3 sesiuni vde stagii acoperă următoarele perioade:

· de la 1 martie până la 31 iulie a aceluiași an calendaristic;

· de la 1 mai până la 30 septembrie a aceluiași an calendaristic;

· de la 1 octombrie a unui an calendaristic până la 28 (29) februarie a următorului.

Candidaţii eligibili trebuie:

· să fie cetăţeni ai unui stat membru UE, cu excepția cazului în care autoritatea de desemnare a acordat o derogare;

· să dețină fie o diplomă universitară recunoscută care să permită accesul la grupul de funcții AD, așa cum este definit în Statutul funcționarilor Uniunii Europene, sau

· să fi terminat cel puţin 4 semestre de studii universitare într-un domeniu de interes pentru Curte;

· să îşi dorească să acumuleze experienţă într-unul din sectoarele de activitate ale Curţii de Conturi;

· să nu fi beneficiat de un alt stagiu în oricare dintre instituțiile sau organismele europene;

· să declare că sunt buni cunoscători ai unei limbi oficiale UE și să ştie la nivel satisfăcător cel puţin o altă limbă oficială UE.

Candidații selectați trebuie să prezinte o declarație eliberată de către autoritățile naționale din care să reiasă că nu au fost niciodată condamnați sau găsiți vinovați de o infracțiune penală pentru acte săvârșite în serviciul public și un certificat medical care să ateste că sunt apți fizic pentru a-și îndeplini sarcinile.

Termene limită:

· 31 octombrie 2023 (apelul se deschide la 1 septembrie)

· 31 ianuarie 2024 (apelul se deschide la 1 decembrie)

Mai multe informații: https://www.eca.europa.eu/en/traineeships