Date limită depunere proiecte – Octombrie 2023Programul „Adoptă un Proiect”: Finanțări către inițiative sustenabile în grădinițele, școlile și liceele din România

În acest Program se pot înscrie exclusiv organizațiile neguvernamentale din România care activează în educație, lucrează cu instituții de învățământ, și instituțiile de învățământ care aplică printr-o entitate juridică neguvernamentală, non-profit, fără scop lucrativ (asociație, fundație, federație, înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și înscrise în Registrul entităților/unităților de cult în conformitate cu art. 25 alin 4.1 Codul Fiscal (Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare), care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

-au minim 2 ani de activitate la momentul depunerii propunerii de proiect, conform hotărârii de înființare;
-au cel puțin două proiecte derulate în domeniile în care activează, cu rezultate concrete și cel puțin 500 de beneficiari (direcți și indirecți);
-au colaborări demonstrabile cu instituții de stat sau private în domeniul în care activează;
-pot acoperi 10% din bugetul total al proiectului propus (contribuție financiară sau cu resurse, în oricare dintre capitolele bugetare: costuri cu personalul, costuri cu derularea proiectului, costuri indirecte, costuri cu promovarea);
-pot demonstra transparență în raportarea rezultatelor financiare (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).
Fiecare instituție de învățământ are dreptul să se înregistreze în Program o singură dată prin completarea unui singur Formular de înregistrare (alături de o organizație non-guvernamentală); iar participanții ONG-uri care activează în educație pot aplica cu proiecte cu beneficii pentru mai multe instituții de învățământ, deci pot completa mai multe formulare cu proiecte distincte pentru diferite instituții de învățământ cu care colaborează.

Exemple de proiecte finanțabile
Finanțarea vizează sprijin pentru proiecte de sustenabilitate care urmăresc reducerea impactului negativ asupra mediului pentru îmbunătățiri și adaptări în instituțiile de învățământ (eficiență energetică, reducerea deșeurilor generate, îmbunătățirea spațiilor verzi, calitatea aerului și calitatea apei) Exemple (fără a se limita la):

-proiecte ce au ca scop eficientizarea sistemelor energetice;
-proiecte ce au ca scop reamenajarea sălilor de clasă (prin metode sustenabile);
-proiecte ce au ca scop colectarea și gestionarea eficientă a deșeurilor (inclusiv compostare);
-proiecte care au ca scop reamenajarea sustenabilă a spațiilor comune sociale ale elevilor și/sau curtea școlii (ex. grădina comunitară, spații de recreere, spații pentru activități sportive, etc.)
-proiecte ce au ca scop implicarea elevilor în reamenajarea spațiilor prin educație de mediu, design participativ, etc.;
-proiecte ce au ca scop creșterea nivelului de informare privind schimbările climatice și implicare civică activă a elevilor cu privire la problemele de mediu.

Perioada de înregistrare: 9 octombrie – 30 octombrie 2023.

Mai multe informații găsiți aici: https://ing.ro/informatii-utile/ING-Bank-Romania-da-startul

Kaufland România & FDSC – Programul „În stare de bine”: Apelul În Stare să Ajut 2023
Obiectivul programului
Reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților culturale, sportive și de viață sănătoasă derulate pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental.

În perioada 2023-2024, programul se desfășoară prin intermediul a 3 (trei) apeluri succesive de proiecte. Primele 2 apeluri lansate în prima parte a anului 2023 s-au concentrat pe domeniile tradiționale ale programului cultură, sport și viață sănătoasă. Acest apel, apelul 3, intitulat În Stare să Ajut se concentrează asupra unei priorități sociale la nivel național sau regional, specifică anului 2023, și anume prevenția consecințelor negative asociate consumului de droguri în rândul adolescenților. În cadrul proiectelor finanțate prin acest program, toți beneficiarii vor beneficia de tratament egal și nediscriminatoriu, indiferent de gen, sex, vârstă, rasă, religie, orientare sexuală sau țara de reședință.

Beneficiari eligibili:

Organizații neguvernamentale și non-profit, cu naționalitate română, care au dobândit personalitate juridică anterior datei depunerii proiectului, sunt organizate și conduse conform prevederilor legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 și/sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), și anume sunt asociații, fundații sau federații.
Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică;
Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret.

Durata proiectelor
Pentru proiectele înscrise în cadrul Apelului 3 – În Stare să Ajut, durata minima a unui proiect este 3 luni iar durata maximă este de 5 luni (estimăm posibilitatea începerii proiectelor în data de 15 ianuarie 2024, cu dată limită de încheiere 15 iunie 2024).

Înscrierea proiectului
Procedura de înscriere a propunerii de proiect constă în completarea unui formular de cerere de finanțare, printr-un sistem de aplicare exclusiv online, prin intermediul site-ului programului.

Mai multe informații găsiți aici: https://instaredebine.ro/