Date limită depunere proiecte – Septembrie 2023Programul CERV – Apel de proiecte pentru înfrățiri între localități

Obiectivul apelului este promovarea schimburilor dintre cetățenii din țări diferite, în special prin înfrățirea orașelor, pentru a le oferi acestora experiență practică în ceea ce privește bogăția și diversitatea patrimoniului comun al Uniunii și pentru a-i sensibiliza cu privire la faptul că acestea constituie fundamentul unui viitor comun.

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

-să fie persoane juridice (organisme publice sau private);
-să aibă sediul într-una din țările eligibile, și anume:
-statele membre ale UE [inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)];
-țările terțe eligibile: țările asociate programului CEDV sau țările care sunt în curs de negociere a unui acord de asociere dacă acordul respectiv intră în vigoare înaintea semnării Acordului de grant (lista țărilor participante);

Solicitanți eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private).

Activități finațabile:

Activitățile legate de înfrățirea orașelor pot să cuprindă, printre altele: ateliere, seminare, conferințe, activități formative, reuniuni de experți, webinare, activități de sensibilizare, evenimente culturale, festivaluri, expoziții, realizarea de instrumente de comunicare și utilizarea platformelor de comunicare socială.

Durată: proiectele trebuie să dureze între 6 și 12 luni.

Termen limită: 20 septembrie 2023.

Mai multe informații aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf

Programul RO-CULTURA: Lansare apel pentru inițiative bilaterale dedicate rezidențelor artistice

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Prezentul apel pentru inițiative bilaterale își propune să întărească cooperarea bilaterală între artiști din România și Statele Donatoare, pe durata unei rezidențe de 1-4 săptămâni, în România sau unul dintre Statele Donatoare. Artiștii vor colabora la o nouă creație artistică. Spațiul de cooperare va fi stabilit de comun acord între artiști. Artiștii care au nevoie de echipament special pe durata rezidenței, vor planifica împreuna cu partenerii asigurarea acestuia.

Domeniile artistice eligibile: arte vizuale, muzică, literatură, abordări interdisciplinare.

Beneficiari eligibili: entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare.

Termen limită: 30 septembrie 2023.

Mai multe informații aici:

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/initiative-bilaterale-rezidente-artistice