Sesiuni de studiu cu propuneri de activități pentru tineri: Centre Europene de TineretDepartamentul de Tineret al Consiliului Europei invită organizațiile neguvernamentale de tineret, rețelele și alte structuri neguvernamentale implicate în domenii de activitate pentru tineret relevante pentru politica de tineret a Consiliului Europei să depună candidaturi pentru activități care să se desfășoare în cooperare cu Centrele Europene de Tineret de la Strasbourg și Budapesta.

Sesiunile de studiu sunt organizate în cooperare cu organizațiile și rețelele de tineret și cu Departamentul pentru tineret al Consiliului Europei și sunt găzduite de unul dintre Centrele Europene de Tineret.

Eligibilitate

Organizații neguvernamentale de tineret europene/ internaționale cu parteneri sau filiale în cel puțin 8 țări europene;

Rețele europene formale sau informale de organizații de tineret și alte structuri neguvernamentale de tineret care reunesc parteneri din cel puțin 8 țări europene; rețelele sunt considerate eligibile dacă membrii sau filialele lor au un scop comun și obiective pe termen lung, iar angajamentul lor de cooperare depășește în mod clar o perioadă, un proiect sau o activitate specifică;

Rețele subregionale de organizații de tineret și/sau consilii naționale de tineret și structuri naționale de tineret implicate în activități de tineret, din cel puțin 5 țări vecine.

Candidații ar trebui să fie implicați în domenii de activitate pentru tineret relevante pentru politica de tineret a Consiliului Europei și să fie interesați să contribuie la prioritățile de lucru 2022-2023 și la principiile din domeniul tineretului ale Consiliului Europei.

Activități eligibile: evenimente/ seminarii/ sesiuni de studiu internaționale pentru tineret cu o durată cuprinsă între 4 și 8 zile, care reunesc membri ai organizațiilor sau rețelelor de tineret și experți pentru discuții pe un subiect specific relevant pentru prioritățile și programele sectorului de tineret al Consiliului Europei.

Activitățile ar trebui să se încadreze în următoarele priorități:

-Revitalizarea democrației pluraliste;

-Accesul tinerilor la drepturile lor;

-Conviețuirea în societăți pașnice și favorabile incluziunii;

-Activitatea de tineret.

Termen limită: 15 octombrie, pentru activitățile planificate pentru perioada iulie-decembrie a anului următor.

Mai multe informații aici: https://www.coe.int/en/web/youth/study-sessions