Stagii în cadrul Delegațiilor UEServiciul European de Acțiune Externă (SEAE) este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Acest serviciu sprijină șeful Afacerilor Externe al UE, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, pentru a pune în aplicare politica externă și de securitate comună a Uniunii.

Oportunitățile de stagiu în cadrul Delegațiilor UE din întreaga lume sunt oferite studenților, tinerilor absolvenți și funcționarilor publici stagiari.

Cine poate candida

• stagiile oferite se împart în patru piloni:

-stagii finanțate pentru tineri absolvenți cu experiență profesională de până la un an

-stagii nefinanțate obligatorii pentru studenții care locuiesc și studiază în țara gazdă

-stagii pentru studenții școlilor naționale de administrație din statele membre

-stagii pentru funcționari publici stagiari în cadrul administrației dintr-un stat membru, ca parte a formării lor profesionale obligatorii

• în funcție de pilon, stagiile se adresează cetățenilor UE, cetățenilor din țările candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE, cetățenilor din țara gazdă

• pentru stagiile finanțate, candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare sau echivalentul unei instituții de învățământ superior, având cel puțin nivelul de licență, în timp ce pentru stagii obligatorii nefinanțate, candidații trebuie să fie studenți în anul 3, 4 sau 5 la universitate sau la altă instituție de învățământ superior

• candidații trebuie să aibă capacitatea de a vorbi în limba de lucru a Delegației UE; constituie un avantaj cunoașterea limbii oficiale a țării gazdă

• nu vor fi acceptate candidaturile solicitanților care au beneficiat deja de un stagiu (plătit sau neplătit) sau au fost angajați pentru mai mult de 6 săptămâni în cadrul unei instituții, organism, agenție sau birou UE.

Condiții

• durata unui stagiu variază de la 1 lună (3 luni pentru funcționarii publici stagiari) la 6 luni;

• cu excepția stagiilor nefinanțate pentru studenți, stagiarii primesc cel puțin 25% din salariul Grupului agent local I.

Consultați locurile vacante și termenele limită aici: https://www.eeas.europa.eu/search_en