Date limită depunere proiecte – August 2023Programul CERV – Apel pentru promovarea implicării și participării cetățenilor

Finanțator: Comisia Europeană

Operator de program: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)

Obiectiv: promovarea participării și a contribuției cetățenilor și a asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii prin cunoașterea și schimbul public de opinii în toate domeniile privind acțiunea Uniunii.

Scop

Acest apel are ca scop sprijinirea proiectelor promovate de parteneriate și rețele transnaționale care implică direct cetățenii. Aceste proiecte vor reuni o gamă variată de persoane din medii diferite în activități direct legate de politicile UE, oferindu-le posibilitatea de a participa activ la procesul de elaborare a politicilor UE și de a contribui astfel la viața democratică și civică a Uniunii. Proiectele vor încuraja înțelegerea de către cetățeni, inclusiv de către tineri, a procesului de elaborare a politicilor, arătându-le în practică cum să se implice în viața democratică a UE și permițându-le să-și facă cunoscute și să-și schimbe public opiniile în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

Priorități

-Promovarea participării democratice prin dezbaterea viitorului Europei;

-Implicarea cetățenilor și a comunităților în discuții și acțiuni legate de climă și de mediu;

-Implicarea cetățenilor și a comunităților în discuții și acțiuni legate de solidaritate;

-Combaterea dezinformării și a altor forme de interferență în dezbaterea democratică și promovarea educației mediatice.

Eligibilitatea solicitanților

Solicitanții principali (Coordonatorul) trebuie să fie persoane juridice private fără scop lucrativ sau universități publice;

Co-solicitanții trebuie să fie entități juridice non-profit (organisme publice sau private) sau o organizație internațională.

Să fie stabilite în mod oficial într-una dintre țările eligibile, și anume:

-statele membre ale UE [inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)].

-țări din afara UE:

  • țări asociate la programul CERV sau țări care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului (lista țărilor participante)

Alte condiții de eligibilitate:

-Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările eligibile;

-Subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 75.000 euro;

-Proiectul trebuie să fie transnațional; cererea trebuie să implice cel puțin doi solicitanți (solicitantul principal și cel puțin un co-solicitant care nu este o entitate afiliată sau un partener asociat) din două țări eligibile diferite.

Perioada de depunere se încheie pe 8 septembrie 2023.

Mai multe detalii aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-civ_en.pdf