Date limită depunere proiecte – Iulie 2023Programul ACCES 2023

Finanțator: Ministerul Culturii

Obiective:

-asigurarea continuității procesului de creație;

-promovarea valorilor culturale contemporane din România;

-stimularea creației contemporane prin intermediul proiectelor culturale;

-inovarea modalității de operare în domeniul cultural, pe bază de selecție a cererilor de finanțare nerambursabilă.

Beneficiari eligibili:

-persoane fizice autorizate;

-întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înființate în condițiile legii române ori ale țării de origine;

-instituții publice de cultură;

-organizații neguvernamentale;

-societăți comerciale sau societăți cooperative.

Termen limită: 31 iulie 2023.

Mai multe informații aici:

http://www.cultura.ro/anunt-public-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2023

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Finanțator

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Operator de program

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Obiectiv

Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor – una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.

Beneficiari eligibili: producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie.

Termen limită: 31 iulie 2023.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023