Date limită depunere proiecte – Iunie 2023Interreg Europe 2021-2027: Cel de-al doilea apel de proiecte

Finanțator: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Obiectiv

Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernare a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru intră în domeniul de aplicare al politicii de coeziune.

Domeniile prioritare

 • Smart;
 • Green;
 • Connected;
 • Social;
 • Citizens;
 • Governance.

Beneficiari eligibili

-instituții publice;

-organisme de drept public;

-ONG-uri.

Buget: Bugetul total al apelului este de 130 milioane de euro.

Pentru a ajunge la un echilibru între necesitatea de a acoperi cooperarea interregională într-o gamă largă de subiecte și nevoia de concentrare tematică, programul își va concentra cea mai mare parte din buget (80%) asupra domeniilor tematice acoperite de anumite obiective specifice („Grupul 1 de obiective”). Restul de 20% din bugetul programului poate fi alocat domeniilor tematice incluse în celelalte obiective specifice ale politicii de coeziune („Grupul 2 de obiective”). Compoziția acestor două grupuri de obiective specifice este următoarea:

Grupul 1- 80% din buget – Domenii tematice acoperite de:

 • toate obiectivele specifice din OP 1 – Europa mai inteligentă
 • toate obiectivele specifice din OP 2 – Europa mai verde
 • în cadrul OP 4 – Europa mai socială, obiectivele specifice legate de piețele forței de muncă (i), asistența medicală (v), cultura și turismul durabil (vi)

Grupul 2 – 20% din buget – Domenii tematice acoperite de:

 • toate obiectivele specifice din OP 3 – Europa mai conectată
 • toate obiectivele specifice din OP 5 – Europa mai aproape de cetățeni
 • în cadrul PO 4 – Europa mai socială, obiectivele specifice legate de educație (ii), incluziune socio-economică (iii), integrarea resortisanților țărilor terțe (iv).

Termen limită: 9 iunie 2023.

Mai multe detalii aici: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

The Urban Doers Grant 2023

Operator de program: Parteneriatul European „Driving Urban Transitions”  (DUT)

Finanțator: Comisia Europeană, Horizon Europe

Priorități tematice:

Orientarea tematică a apelului „Urban Doers” corespunde priorităților tematice DUT:

o   Circular Urban Economies;

o   Positive Energy Districts and Neighbourhoods;

o   15-minute City.

Beneficii:

 • Capacity Building: Cursuri de formare, coaching și webinarii special concepute pentru a ajuta practicienii și actorii urbani să se angajeze în cercetare și inovare.
 • Networking: Evenimente de networking, inclusiv ateliere de lucru, reuniuni, conferințe și activități AGORA.
 • Dissemination: Seminarii web și al alte activități de diseminare.
 • Financial Support: În cadrul acestui apel, zece inițiative vor primi până la 12.000 euro, care vor fi utilizați pentru a pregăti un document de prezentare a conceptului (corespunzând până la 9.000 euro fără TVA) și pentru a investi în construirea comunității (până la 3.000 euro în funcție de în funcție de costurile de deplasare).

Durata: 12 luni.

Obligații:

 • să participați la întâlnirea de lansare și la întâlnirea de închidere (la fața locului cu toți ceilalți Urban Doers).
 • să elaborați un document conceptual (5-10 pagini) axat pe dezvoltarea strategică, pe opțiunile de extindere a proiectului/inițiativei dumneavoastră, pe diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate, precum și pe oportunitățile de cooperare potențială cu alte instituții în cadrul apelurilor transnaționale de cercetare și inovare DUT.
 • să participați la cel puțin trei evenimente fizic (inclusiv la evenimentul de lansare și de închidere) și la câteva evenimente online suplimentare în timpul perioadei de finanțare.

Solicitanți eligibili:

 • Inovatori sociali;
 • Asociații comunitare urbane;
 • ONG-uri;
 • Microîntreprinderi (<10 angajați);
 • Inițiative de cartier;
 • Antreprenori sociali;
 • Grupuri de activiști;
 • Organizații ale societății civile;
 • Designeri și alți actori din sectoarele culturale și creative.

Finanțare acordată: Urban Doers Grant oferă un sprijin financiar de până la 12.000 de euro.

Termen limită: 14 iunie 2023.

Cererile se depun aici: https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/the-urban-doers-grant/application-for-the-urban-doers-grant/

Mai multe detalii: https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/the-urban-doers-grant/