Date limită depunere proiecte – Mai 202314 mai 2023 – Programul Dăm Click pe România 2023

Acest program este răspunsul la nevoia de echipamente IT&C a instituțiilor din țară, pe care să le poată folosi pentru a-și derula programele de acces la educație, formare și integrare a propriilor beneficiari – persoane de toate vârstele care provin din comunități defavorizate, sau se confruntă cu alte vulnerabilități.

Eligibilitate: se poate numi candidat orice unitate de învățământ de stat/ structură nonprofit/ instituție socială care prezintă o propunere de proiect care susține educația, integrarea și/sau formarea persoanelor din comunități defavorizate, prin acces la IT&C, calculatoarele urmând a fi destinate utilizării directe de către beneficiarii proiectului.

Programul vizează în mod special educația elevilor, dar nu exclude proiecte destinate adulților cu situații vulnerabile, vârstnicilor, persoanelor refugiate sau altor grupuri aflate în situații de vulnerabilitate.

  • Orice structură poate candida cu un maxim de două proiecte diferite.
  • Structurile eligibile pentru a intra în concurs sunt: Organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, federații); Instituții de învățământ de stat (școli, licee, grădinițe, facultăți, universități, biblioteci, cluburi ale copiilor, centre sociale etc.); Instituții sociale de stat; Centre de zi pentru refugiați.

Înscrierea organizațiilor participante se face exclusiv prin completarea formularului online disponibil aici: https://www.educlick.ro/blog/damclick2023

Mai multe informații aici: https://www.educlick.ro/blog/damclick2023

26 mai 2023 – Fundația Orange – „Lumea prin Culoare și Sunet” 2023

Obiectiv

Programul își propune să contribuie la o mai bună incluziune socială a persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz într-o societate ce le oferă oportunități concrete pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă.

Vor fi susținute proiecte ce vizează domeniile:

  • educație și angajabilitate,
  • accesibilitate și mobilitate în spații publice (infrastructură fizică, dar și acces la informații),
  • cultură și participare la viața comunității.

Formularul de aplicație se completează în limba engleză și se depune exclusiv online, prin intermediul platformei https://proiecte.fundatiaorange.ro/ro/

Mai multe informații aici: https://www.fundatiaorange.ro/finantare/