Bursele postdoctorale în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

Cu un buget de 260,5 milioane de euro, aceste granturi vor spori potențialul creativ și inovator al cercetătorilor postdoctorali care doresc să dobândească noi competențe prin formare avansată și mobilitate internațională, interdisciplinară și intersectorială.

Cererea de propuneri va permite, de asemenea, organizațiilor din întreaga lume, inclusiv universități de vârf, centre de cercetare, organizații publice și private și întreprinderi mijlocii, să atragă cercetători talentați.

Cererea de propuneri se va încheia la 13 septembrie 2023 și se preconizează că vor fi finanțate peste 1 200 de proiecte.

Bursele postdoctorale europene sunt deschise cercetătorilor de orice naționalitate pentru a realiza un proiect personalizat în UE sau în țările asociate la programul Orizont Europa.

 Bursele postdoctorale mondiale sunt deschise resortisanților europeni sau rezidenților pe termen lung care doresc să colaboreze cu organizații din afara țărilor menționate mai sus.

Mai multe informații aici:

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/opening-of-postdoctoral-fellowships-2023-call

Informații privind modalitățile de candidatură:

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply