Date limită depunere proiecte – Aprilie 2023PNCDI IV – Programul 5.10 Știință și Societate: Acces la literatura științifică și publicarea în regim de acces deschis

Obiectivul competiției îl constituie atribuirea, în sistem competițional, prin licitație restrânsă, în două etape distincte a contractului de finanțare pentru conducerea și realizarea proiectului „Acces la literatura științifică și publicarea în regim de acces deschis”.

Categorii de activități/acțiuni eligibile

-Facilitarea și asigurarea accesului comunității românești de cercetare la resurse electronice științifice, în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice proprii. Accesul la baze/platforme de reviste științifice va oferi comunității de cercetare posibilitatea de a consulta, pe bază de abonament, informația științifică actuală;

-Susținerea sistemului integrat pentru stocarea informației științifice;

-Inițierea unor acorduri transformative, care permin o schimbare rapidă și ireversibilă, la scară gloabală, a abonamentelor tradiționale, incluzând schimbările financiare și operaționale necesare pentru trecerea, în timp, către publicarea în acces complet deschis, prin migrarea de la modelul „plătești ca să citești – pay-to-read” la modelul „plătești ca să publici – pay-to-publish”.

Beneficiari eligibili:

-Institute naționale de cercetare-dezvoltare;

-Instituții de învățământ superior de stat acreditate;

-Alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea, sau structuri ale acestora legal constituite;

-Alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea, sau structuri ale acestora legal constitute.

Depunere

Finanțarea se acordă printr-un instrument din cadrul Planului Național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2022-2027.

Termen limită: 13 aprilie 2023.

Mai multe informații aici: https://www.research.gov.ro/mcid-in-calitate-de-autoritate-de-stat-pentru-cercetare-dezvoltare-pentru-programul-5-10-stiinta-si-societate-din-planul-national-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-pentru-perioada-2022-2027-pncdi-i-10497/

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/722/pncdi-iv-programul-5-10-stiinta-si-societate-acces-la-literatura-stiintifica-si-publicarea-in-regim-de-acces-deschis 

MIND4MACHINES – Apel 2

Obiectivul principal al apelului este de a crește eficiența și competitivitatea industriei prelucrătoare prin adoptarea celor mai recente tehnologii digitale pentru o transformare mai inteligentă și mai ecologică, în conformitate cu cele mai recente politici ale UE.

Beneficiari eligibili:

Firme mici și mijlocii (inclusiv microîntreprinderi/startup-uri) care dezvoltă soluții pentru eficientizarea și îmbunătățirea proceselor de fabricație și de management, precum: tehnologii digitale de tip hardware, software, securitate cibernetică, conectivitate, soluții de stocare de tip cloud, inteligență artificială, Internet of Things (IoT), Big Data, robotică, automatizări industriale, învățare automată (machine learning).

Termen limită: 19 aprilie 2023.

Informații suplimentare:

-Proiectele se vor completa în limba engleză în format electronic pe platforma F6S;
-Minimum 26 de proiecte vor primi finanțare începând din toamna anului 2023. Toate firmele aplicante vor putea beneficia suplimentar de servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerii și accelerarea soluției inovatoare, în cadrul Acceleratorului MIND4MACHINES;

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/704/mind4machines-apel-2

Prezentarea apelului:

https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES-OC-2-Guide4Applicants_160223-ICI.pdf

Mai multe informații aici:

https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf