Stagii de practică la Comitetul Economic şi Social EuropeanComitetul Economic şi Social European (CESE) este o instituţie consultativă ce oferă partenerilor economici şi sociali ai Europei (de ex. angajatori, sindicate, reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii, asociaţii de fermieri, consumatori etc.) şansa de a-şi exprima părerile formale legate de politicile UE.

De două ori pe an, CESE organizează stagii de practică pe perioadă lungă (5 luni) şi scurtă (între 1 lună şi 3 luni).

Obiectivele principale ale stagiului de practică sunt următoarele:

· să ajute stagiarul să pună în practică cunoştinţele acumulate pe durata studiilor sau la locul de muncă;

· să furnizeze stagiarului cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează diferitele departamente ale Comitetului Economic şi Social European;

· să dea posibilitatea stagiarilor de a dobândi experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice.

Tipuri de stagii oferite de CESE:

I. Stagii de practică de lungă durată

Candidaţii sunt absolvenţi de facultate. Candidații trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile UE, să aibă un nivel satisfăcător de cunoaștere al unei alte limbi UE, care trebuie să fie engleză sau franceză. Candidaţii care provin din ţările care nu sunt membre ale UE trebuie să cunoască foarte bine engleză sau franceză.

Stagiile de practică de lungă durată durează 5 luni şi se organizează de două ori pe an: în perioada 16 februarie – 15 iulie (stagiul de practică de primăvară) şi în perioada 16 septembrie – 15 februarie (stagiul de practică de toamnă).

Stagiarii primesc un grant lunar de 1.282,75 euro. Stagiarii care sunt deja plătiţi, nu vor primi nicio contribuţie financiară.

II. Stagii de practică de scurtă durată – momentan în proces de revizuire

– Oferta de stagii de formare pe termen scurt la CESE a fost suspendată temporar. –

Candidaţii sunt studenţi ce efectuează stagiul de practică, cu durată cuprinsă între 1 lună şi 3 luni, pe parcursul studiilor lor, în vederea definitivării lucrării de diplomă sau care au absolvit de curând studiile universitare. Candidaţii trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile UE, să aibă un nivel satisfăcător de cunoaștere al unei alte limbi UE, care trebuie să fie engleză sau franceză. Candidaţii care provin din ţările care nu sunt membre ale UE trebuie să cunoască foarte bine engleză sau franceză. Stagiile de practică de scurtă durată nu sunt plătite și se pot derula în orice perioadă a anului.

Termenul limită pentru depunerea candidaturii pentru stagiul de toamnă este 31 martie 2023.

Formularele de candidatură şi informații suplimentare pot fi găsite aici: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships.