Date limită depunere proiecte – Martie 2023TEZAURE UMANE VII 2023

Criterii de acordare a titlului

Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu cultural imaterial şi performer capabil să transmită modele culturale tradiţionale, să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea știinţifică, să facă dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura și să aplice într-un singur domeniu din cele prevăzute în Regulament.

Domenii de activitate: prelucrarea lemnului, pietrei, lutului, metalelor, fibrelor și firelor textile,  pieilor și blănurilor, osului și cerii, cornului și osului, boștinărit, lumânărit;
– instalații de captare a apei potabile, măcinat cereale, zdrobire și presarea semințelor (teascuri), uscat și afumat fructe (prune, perje, mere), cazanul de țuică, dârstele, pive, vâltori, șteampuri: alimentație, alte elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Termen limită: 16 martie 2023.

Mai multe informații: http://www.cultura.ro/lansare-program-tezaure-umane-vii-2023

Programul Cantemir 2023

Institutul Cultural Român anunță lansarea Programului CANTEMIR*, program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. În cadrul acestui program, ICR va acorda finanțare nerambursabilă pentru inițiative culturale din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative, știință/cercetare și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans). Evenimentele asociate proiectelor finanțate vor fi organizate exclusiv în afara țării.

Obiectivele programului

Prin finanţarea oferită proiectelor, Institutul Cultural Român vizează:

  • excelența artistică și/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice inovatoare și experimentale;
  • dimensiunea europeană, cooperare/coproducții internaționale;
  • contribuția la creșterea vizibilităţii culturii române și a interesului pentru aceasta pe pieţele culturale internaţionale, prin facilitarea accesului la creații românești reprezentative;
  • atragerea publicului prin valoarea și relevanța culturală/artistică a proiectului;
  • susținerea parteneriatului dintre operatorii culturali români și străini, pe de-o parte, şi organizaţiile culturale internaționale, pe de altă parte;
  • reliefarea unor teme culturale de actualitate, specifice anului cultural 2023.

Condiţiile de participare la sesiunea de selecţie
La sesiunea de selecţie poate participa orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat din Romania sau de pe teritoriul Uniunii Europene, care indeplinește următoarele condiții:

  • are calitatea de operator cultural;
  • nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • și-a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a putea fi considerat eligibil, un proiect cultural trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să se desfăşoare în intervalul 1.06.2023 – 15.10.2023, după semnarea contractelor de finanțare;
-să se desfăşoare în parteneriat cu (cel puţin) o organizaţie culturală din ţara de desfăşurare a proiectului.
-să nu beneficieze de alte surse de finanțare oferite de Institutul Cultural Român (inclusiv prin reprezentanțele sale din străinătate), altfel decât prin finanţarea oferită prin prezentul program;
-să nu beneficieze de cofinanțare din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.
-să se adreseze publicului din străinătate.

Pentru a fi considerat partener al beneficiarului finanțării, un operator cultural trebuie să aibă sediul social legal în ţara de desfăşurare a proiectului, să participe la realizarea activităţilor propuse şi să semneze declaraţia de parteneriat. Furnizarea contra cost a unor produse sau servicii necesare proiectului nu poate fi considerată activitate de parteneriat.

Termen limită: 21 martie 2023.

Mai multe informații: https://www.icr.ro/pagini/programul-de-finantare-si-parteneriate-culturale-cantemir-2023