Date limită depunere proiecte – Februarie 2023WORTH II

Obiectivul apelului este de a consolida competitivitatea IMM-urilor din industriile de lifestyle și să le sporească capacitățile de inovare prin colaborări intersectoriale și paneuropene între IMM-uri, designeri și furnizori de tehnologie pentru a promova integrarea creativității, designului și a noilor tehnologii în IMM-uri pentru a obține produse, procese și procese cu valoare adăugată ridicată servicii cu valoare adăugată ridicată și, în același timp, să le îmbogățească prin schimbul de cunoștințe și competențe între diferiții actori implicați.

Sectoare eligibile

 • modă și textil;
 • încălțăminte;
 • blană și piele;
 • mobilier/decor/arhitectură;
 • accesorii și bijuterii.

Premii

 • sprijin financiar de 10.000-20.000 euro;
 • consultanță privind strategia de afaceri și dezvoltarea tehnologică;
 • consultanță juridică privind drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora;
 • participarea la expoziții;
 • crearea de rețele și legături profesionale.

Criterii de admitere

Propunerile de proiecte trebuie depuse în deplină conformitate administrativă (în timp util, prin intermediul platformei EMS și cuprinzând toată documentația/formularele de aplicare completate corespunzător). Propunerile de proiecte trebuie depuse numai în limba engleză.

Termen limită: 15 februarie 2023.

Mai multe informații aici: https://worth-partnership.ec.europa.eu/index_en

Europa-Creativă: Circulația operelor literare europene

Apelul oferă sprijin pentru traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

Teme și priorități

 • consolidarea circulației transnaționale și a diversității operelor literare europene;
 • încurajarea traducerii și promovării operelor de ficțiune scrise în limbi mai puțin utilizate pentru a le spori circulația pe piețele mai mari din Europa și din afara acesteia;
 • atingerea unor noi categorii de public;
 • consolidarea competitivității sectorului cărții prin încurajarea cooperării în cadrul lanțului valoric al cărții.

Tipuri de proiecte

 • de mai mică amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de 5 – 10 opere de ficțiune, grant maxim – 100.000 de euro (60% din bugetul eligibil);
 • de amploare medie: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de 11 – 20 de cărți, grant maxim – 200.000 de euro (60% din bugetul eligibil);
 • de mai mare amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de minim 21 de cărți, grant maxim – 300.000 de euro (60% din bugetul eligibil).

Se încurajează: traducerile din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză, spaniolă (dialectul castilian) și italiană; finanțarea proiectelor care conțin strategii editoriale solide de distribuire și promovare; sporirea vizibilității traducătorilor, inclusiv prin includerea unei biografii a traducătorului/traducătorilor în cărțile publicate.

Este eligibilă și publicarea de antologii, colecții de texte, e-books și audiobooks.

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 36 de luni.

Termen limită: 21 februarie 2023.

Mai multe informații aici: https://www.europa-creativa.eu/cultura/finantare-ecc/cole