Regulamentul privind subvențiile străine: intră în vigoare norme care vor asigura caracterul deschis și echitabil al piețelor UEÎn data de 12 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Regulamentul privind subvențiile străine. Acest nou set de norme menite să abordeze denaturările pieței cauzate de subvențiile străine va permite UE să rămână deschisă schimburilor comerciale și investițiilor și va asigura totodată condiții de concurență echitabile pentru toate companiile care își desfășoară activitatea pe piața unică. Propunerea de regulament a fost prezentată de Comisie în luna mai 2021 și a fost aprobată de Parlamentul European și de Consiliu în timp record, în iunie 2022.

Regulamentul privind subvențiile străine prevede trei instrumente, a căror respectare va fi asigurată de Comisie:

· obligația companiilor de a notifica Comisiei concentrările care implică o contribuție financiară din partea guvernului unei țări din afara UE în care (i) compania care este achiziționată, una dintre părțile la fuziune ori întreprinderea comună are o cifră de afaceri în UE de cel puțin 500 de milioane EUR, iar (ii) contribuția financiară străină implicată este de cel puțin 50 de milioane EUR;

· obligația companiilor de a notifica Comisiei participarea la proceduri de achiziții publice în care (i) valoarea estimată a contractului este de cel puțin 250 de milioane EUR, iar (ii) contribuția financiară străină implicată este de cel puțin 4 milioane EUR per țară din afara UE. Comisia poate interzice, în cazul unor astfel de proceduri, atribuirea contractelor către companiile care beneficiază de subvenții ce denaturează piața;

· pentru toate celelalte situații de piață, Comisia poate lansa investigații din proprie inițiativă (ex officio) dacă suspectează că au fost acordate subvenții străine care denaturează concurența. Este prevăzută și posibilitatea de a solicita transmiterea de notificări ad-hoc în cazul procedurilor de achiziții publice și al concentrărilor de mai mici dimensiuni.

Detalii în comunicatul de presă https://romania.representation.ec.europa.eu/news/regulamentul-privind-subventiile-straine-intra-vigoare-norme-care-vor-asigura-caracterul-deschis-si-2023-01-13_ro