Date limită depunere proiecte – Ianuarie 202319 ianuarie 2023 – EUI-IA: Oportunitate de finanțare pentru orașe

Finanțator: Comisia Europeană

Cerințe comune pentru autoritățile urbane eligibile:

 • Toate autoritățile urbane trebuie să fie situate într-un stat membru al UE.
 • Numai autoritățile urbane eligibile, astfel cum sunt definite mai sus, pot depune un formular de candidatură în cadrul cererii de propuneri EUI – Innovative Actions. Un formular de candidatură depus de un partener de execuție va fi declarat neeligibil.
 • Autoritățile urbane pot fi înscrise într-o propunere de proiect numai ca autorități urbane principale și/sau asociate. Categoria de parteneri de execuție este rezervată doar instituțiilor și/sau organizațiilor care nu sunt recunoscute ca autorități urbane în cadrul  EUI – Innovative Actions.
 • Dacă soluțiile inovatoare necesită o interfață urban-rural sau o abordare pe bază de zone funcționale, unități administrative locale definite ca fiind rurale în funcție de gradul de urbanizare (cod DEGURBA 3 al Eurostat) se pot include ca parteneri de execuție. Vă rugăm să rețineți că numărul lor de locuitori nu contează pentru a atinge pragul minim de eligibilitate de 50 000. Motivul pentru includerea unităților administrative locale definite ca fiind rurale trebuie prezentat și justificat în mod clar în formularul de candidatură.
 • O autoritate urbană sau o aglomerare organizată poate fi implicată într-o singură propunere de proiect în cadrul fiecărei cereri de propuneri (chiar dacă aceste propuneri de proiecte sunt depuse în cadrul aceluiași apel de propuneri referitor la teme diferite). Regula se aplică, de asemenea, autorităților urbane asociate (o municipalitate poate fi implicată într-o singură propunere de proiect, fie în calitate de autoritate urbană principală sau de autoritate urbană asociată).
 • Autoritățile urbane care beneficiază deja de sprijin în cadrul unui proiect aprobat de   EUI – Innovative Actions  în cadrul unei cereri de propuneri anterioare nu pot depune un nou formular de candidatură referitor la aceeași temă pe întreaga durată a inițiativei.
 • Autoritățile urbane trebuie să respecte cerințele privind excluderea de la accesul la finanțare.

Sugestii de teme pentru autoritățile urbane

 • Construcție și renovare în spiritul circularității și al neutralității emisiilor de carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri abordabil;
 • Regenerarea spațiilor urbane.

Termen de depunere: 19 ianuarie 2022.

Mai multe informații: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/668/eui-ia-oportunitate-de-finantare-pentru-orase

31 ianuarie 2022 – Erasmus+: Apel de propuneri pentru proiecte privind inițiativa Universități Europene

Scopul acestei inițiative este de a consolida parteneriatele strategice dintre universitățile europene și de a crește competitivitatea internațională a învățământului universitar european.

Obiective:

 • Elaborarea și implementarea unei strategii comune integrate pe termen lung pentru educație;
 • Înființarea unui „campus” interuniversitar european de învățământ superior;
 • Construirea unei echipe europene de creare a cunoștințelor („abordare bazată pe provocări”);
 • Promovarea valorilor europene comune și a identității europene etc.

Finanțator: Comisia Europeană

Apelul din 2023 are o abordare similară celui din 2022, cu două noutăți principale:

 • este deschis pentru participarea instituțiilor de învățământ superior din țările din Balcanii de Vest, ca parteneri deplini în alianțe;
 • se va acorda un certificat de excelență (seal of excellence) propunerilor evaluate ca fiind de înaltă calitate (au obținut peste 80 de puncte), dar care nu pot fi finanțate, din cauza lipsei de buget disponibil, în cadrul cererii de proiecte Erasmus+ 2023.

Beneficiari eligibili:

 • instituții de învățământ superior care dețin o Carta Erasmus valabilă pentru studii superioare Educație (ECHE) și entitățile afiliate acestora;
 • orice altă organizaţie formată din învăţământul superior special înființate cu scopul de a implementa cooperarea transnațională instituțională, inclusiv activități educaționale comune.

Teme:

Tema 1: Intensificarea cooperărilor instituționale transnaționale prealabile: aceasta va oferi sprijin pentru alianțele de cooperare transnațională instituțională deja existente; instituțiile de învățământ superior au ocazia de a se alătura alianțelor deja existente, în calitate de parteneri. Bugetul pentru această temă este de 345.6 mil. euro.

Tema 2: Dezvoltarea unor noi cooperări instituționale transnaționale: acesta va oferi sprijin financiar alianțelor de Universități Europene nou constituite. Bugetul pentru această temă este de 38.4 mil. euro.

Durata proiectului: 48 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate în mod corespunzător și printr-un amendament).

Termen limită de depunere: 31 ianuarie 2023.

Mai multe informații aici: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/641/erasmus-apel-de-propuneri-pentru-proiecte-privind-initiativa-universitati-europene