Date limită depunere proiecte – Decembrie 2022Fondul pentru IMM-uri: Vouchere de proprietate intelectuală

Obiectiv:

Acțiunea urmărește în mod specific să ajute IMM-urile europene să-și mobilizeze activele de proprietate intelectuală prin punerea la dispoziție a unui sprijin financiar pentru costurile legate de PI. Prin acest sprijin financiar, se speră că IMM-urile care ar putea trece printr-o criză economică vor fi descurajate să reducă costurile legate de activele lor de PI și/sau de protecția lor. Având în vedere costul ridicat al brevetelor și resursele financiare limitate ale IMM-urilor, acțiunea urmărește, de asemenea, să ofere sprijin financiar IMM-urilor pentru a acoperi anumite costuri legate de brevete.

Finanțarea prin intermediul Fondului pentru IMM-uri va lua forma unor vouchere de PI care vor cofinanța două tipuri de acțiuni:

VOUCHERUL 1: activități legate de PI (IP Scan, protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE și în afara UE);
VOUCHERUL 2: activități legate de brevete.
Se preconizează că aceste acțiuni vor avea următoarele beneficii:

  • sprijin economic pentru IMM-uri pe durata redresării post-pandemie;
  • o mai bună conștientizare a beneficiilor DPI în rândul IMM-urilor din UE;
  • creșterea investițiilor în activități legate de PI, cum ar fi consilierea în materie de PI și protecția PI;
  • un avantaj competitiv datorită unei mai bune gestionări a activelor necorporale, inclusiv prin protecția sporită a PI ale IMM-urilor din UE;
  • promovarea obiectivului UE de sprijinire a redresării economice a UE, precum și a beneficiilor reputaționale rezultate pentru oficiile de proprietate intelectuală din statele membre (OPI ale SM) și pentru UE.

Beneficiari eligibili:

  • întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele membre ale UE

Termen limită: 16 decembrie 2022.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/560/fondul-pentru-imm-uri-vouchere-de-proprietate-intelectuala

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022

AFM Programul Staţii de reîncărcare cu putere normală

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice şi vizează dezvoltarea transportului ecologic, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală.

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:

a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;

b) cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea staţiilor

Beneficiari eligibili:

  • instituţia publică (inclusiv unitatea de învăţământ de stat)
  • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti
  • localitate care nu este UAT, dar este atestată ca staţiune turistică

Termen limită: 23 decembrie 2022.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/660/afm-programul-statii-de-reincarcare-cu-putere-normala