Climate Change – reportSchimbările climatice reprezintă una dintre cele mai grave provocări cu care se confruntă lumea noastră astăzi. Efectele sale sunt resimțite pe toate continentele și se preconizează că vor deveni mai intense în următoarele decenii. Aceste schimbări au puterea de a ne transforma lumea, afectându-ne mediul, sănătatea, hrana și aprovizionarea cu apă și reprezintă amenințări la adresa securității și stabilității globale.

UE s-a angajat să fie un lider în acțiunea globală privind schimbările climatice. Este pe cale să atingă obiectivele din pachetul său privind clima și energie pentru 2020 și a instituit cadrul legislativ pentru a-și îndeplini obiectivele pentru 2030. Pentru a construi pe acest succes și pe acest plan pentru viitor, în noiembrie 2018, Comisia Europeană și-a dezvăluit viziunea strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Viziunea acoperă aproape toate politicile UE și este în concordanță. cu obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturilor globale cu mult sub 2°C și de a continua eforturile pentru a o menține la 1,5°C. Viziunea abordează nu numai tranzițiile economice și industriale care vor trebui să aibă loc, ci se concentrează și pe realizarea acestor schimbări într-un mod echitabil din punct de vedere social.

Această ultimă ediție a raportului acoperă patru domenii principale:

– Percepțiile asupra schimbărilor climatice: locul în care schimbările climatice se situează alături de alte provocări globale și cât de gravă este considerată problema schimbărilor climatice;

– Luarea de măsuri privind schimbările climatice: cine are responsabilitatea principală pentru abordarea problemei și măsurile personale luate pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice;

– Atitudini față de acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, tranziția către energie curată și reducerea importurilor de combustibili fosili;

– Privind spre viitor: dacă guvernele naționale ar trebui să stabilească obiective pentru energia regenerabilă și dacă ar trebui să susțină eficiența energetică;

– Nivelul de acord conform căruia economia UE ar trebui să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

European Union, 2019.