Date limită depunere proiecte – Septembrie 2022Single Market Programme – Granturi pentru soluții privind prevenirea risipei alimentare

Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate să îmbunătățească măsurarea risipei de alimente și să ajute la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile și organizațiile lor.
Acest apel vizează în mod concret sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare.

Beneficiari eligibili: Companii din sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare, în special IMM-urile.

Activități eligibile

Granturile ar acoperi integrarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile comerciale, cum ar fi:

 • prognozarea cererii pentru a potrivi cererea și oferta, inclusiv coordonarea între operațiuni/departamente (de exemplu, rezervări, achiziții, bucătărie, transport);
 • planificarea achizițiilor de alimente;
 • operațiuni de servire a alimentelor: gătit, servire, prezentare mese, consum (deșeuri de bucătărie, pierderi de servire, resturi de farfurii);
 • manipularea si depozitarea alimentelor (atât alimentele reci, cât si cele gătite), gestionarea stocurilor;
 • design meniu, dimensiunile porțiilor, strategia de preț;
 • promovarea gradului de conștientizare a consumatorilor (de exemplu, afișe, carduri cu informații pe mese, meniuri) și schimbarea comportamentului
  instruirea personalului;
 • redistribuirea surplusului de hrană;
 • monitorizarea și raportarea risipei alimentare.

În plus, granturile ar putea acoperi și alte tipuri de acțiuni, cum ar fi elaborarea și implementarea ghidurilor de prevenire a risipei alimentare, programe de monitorizare a risipei alimentare, materiale de comunicare, dezvoltarea de noi modele de afaceri etc.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private);
 • să fie stabilit într-una dintre țările eligibile, adică:
  – statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
  – țara listată în SEE sau țara asociată componentului alimentar SMP

Termen limită de depunere: 20 septembrie 2022.

Mai multe informații aici:

https://hadea.ec.europa.eu/news/fighting-food-waste-eu-new-call-proposals-help-stakeholders-take-action-2022-06-22_ro

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/623/single-market-programme-granturi-pentru-solutii-privind-prevenirea-risipei-alimentare

Femeia antreprenor 2022

Operator de program

Programul este implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Obiectiv

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.

Termen limită de depunere: 28 septembrie 2022.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/624/femeia-antreprenor-2022