Date limită depunere proiecte – August 2022Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, ediția a III-a

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi; Întreprinderi mici și mijlocii.

Programul este implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului.

Prin Program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

  • Alocație Financiară Nerambursabilă  – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Termen limită: 30 august 2022.

Mai multe informații aici:

http://turism.gov.ro/web/2022/04/06/consultari-ale-mat-in-vederea-definitivarii-procedurilor-de-implementare-ale-programelor-start-up-nation-fabricat-in-romania-si-celui-destinat-comertului-si-serviciilor/

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/595/programul-pentru-stimularea-infiintarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-start-up-nation-romania-editia-a-iii-a

Women TechEU – Finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiei deep-tech conduse de femei

Schema dispune de finanțare din programul de lucru Ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa, cu sprijin din partea Consiliului European pentru Inovare (CEI).

Obiectiv

·  Sprijinirea inovației tehnologice profunde ca bază pentru o economie modernă, bazată pe cunoaștere, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă;

·  Promovarea leadership-ului feminin în industria deep tech pentru a construi ecosisteme de inovare mai echitabile, mai incluzive și mai prospere în Europa.

Beneficiari eligibili

·  Participarea este limitată la start-up-uri de deep tech în stadiu incipient, fondate sau co-fondate de femei, care dețin o poziție de top management (CEO, CTO sau echivalent) în companie la momentul depunerii.

·  Entitatea juridică solicitantă trebuie să fie înregistrată și stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Horizon Europe timp de cel puțin șase luni la momentul depunerii.

·  Toate domeniile deep tech sunt eligibile.

Criterii de eligibilitate:

·  Participarea este limitată la start-up-uri de deep tech în stadiu incipient, fondate sau co-fondate de femei, care dețin o poziție de top management (CEO, CTO sau echivalent) în companie la momentul depunerii. Entitatea juridică solicitantă trebuie să fie înregistrată și stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Horizon Europe timp de cel puțin șase luni la momentul depunerii. Toate domeniile deep tech sunt eligibile.

·  Pentru a fi eligibili pentru finanțare, solicitanții trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările eligibile:

·  Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice;

·  Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) legate de statele membre;

·  Țări din afara UE eligibile: țări asociate Orizont Europa, țări cu venituri mici și medii

Criterii de evaluare:

·  Claritatea și pertinența obiectivelor proiectului și măsura în care lucrarea propusă este ambițioasă și depășește stadiul tehnicii.

·  Soliditatea metodologiei propuse, inclusiv conceptele de bază, modelele, ipotezele, abordările interdisciplinare, luarea în considerare adecvată a dimensiunii de gen în conținutul cercetării și inovației și calitatea practicilor științei deschise, inclusiv partajarea și gestionarea rezultatelor cercetării și implicarea cetățeni, societatea civilă și utilizatorii finali, după caz.

·  Credibilitatea căilor de atingere a rezultatelor așteptate și a impactului specificat în programul de lucru, precum și amploarea și semnificația probabilă a contribuțiilor din proiect.

·  Adecvarea și calitatea măsurilor pentru a maximiza rezultatele și impactul așteptat, astfel cum sunt stabilite în planul de diseminare și exploatare, inclusiv activitățile de comunicare.

·  Calitatea și eficacitatea planului de lucru, evaluarea riscurilor și adecvarea efortului atribuit pachetelor de lucru și a resurselor în general.

·  Capacitatea și rolul fiecărui participant și măsura în care consorțiul în ansamblu reunește expertiza necesară.

Termen limită: 4 octombrie 2022.

Mai multe informații aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/612/women-techeu-finantare-pentru-intreprinderile-nou-infiintate-din-domeniul-tehnologiei-deep-tech-conduse-de-femei