Dată limită depunere proiecte – Iulie 2022Granturile Norvegiene și SEE: Programul SMEs Growth, „Sprijin pentru Start-up-uri”

Obiectiv
Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în Romania” (SMEs Growth) va contribui la obiective generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE şi Norvegiene.

Obiectivul Programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să stimuleze și să implementeze o cooperare de afaceri pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia („State Donatoare”) și România, pe baza dezvoltării și inovării în afaceri.

Beneficiari eligibili: companii românești recent înființate (start-up-uri).

Arii de interes

 • Inovare verde în industrie;
 • Creștere albastră;
 • Tehnologia Informației și Comunicării (TIC).

Activități eligibile

Inovare verde în industrie

 • Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative;
 • Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi;
 • Dezvoltare și implementare de „procese de producție mai verzi”.

Creștere albastră

 • Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim;
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră;
 • Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul marin;
 • Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și deșeurile marine;
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.

TIC

 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC;
 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind componente TIC.

Criterii de eligibilitate

Solicitanți eligibili: întreprinderi micro și mici, așa cum sunt definite în Recomandarea UE 2003/3611, înregistrate ca entități juridice din România și care funcționează conform legislației românești în vigoare privitoare la societăți comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privitoare la societăți comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în Romania sau într-unul dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Mai multe detalii aici:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/ro-innovation–2nd-start-up-call_ro.pdf