Evenimentele săptămânii 20 – 26 iunie 2022*** Noul cod al bunelor practici pentru combaterea dezinformării pe internet pe care Comisia Europeană l-a convenit cu marile companii din sectorul internetului a intrat în vigoare.

Este vorba despre o versiune revizuită a normelor voluntare convenite în 2018, la care au aderat companii precum Google, Meta, Twitter, TikTok şi Microsoft, precum şi companii de publicitate online şi organizaţii ale societăţii civile.

Cei 34 semnatari au urmat Orientările Comisiei şi au ţinut seama de învăţămintele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 şi de cele desprinse în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Codul de bune practici din 2018, primul de acest gen este recunoscut în întreaga lume ca un cadru deschizător de drumuri. Noul cod stabileşte angajamente cu o sferă largă şi precise din partea platformelor şi a industriei de profil de a combate dezinformarea, marcând astfel un nou pas important către un mediu online mai transparent, mai sigur şi mai demn de încredere.

Codul consolidat are drept obiectiv să abordeze deficienţele codului anterior, prevăzând angajamente şi măsuri mai ferme şi detaliate, care se bazează pe lecţiile învăţate în ultimii ani pe plan operaţional.

În urma evaluării de către Comisie a primei perioade de punere în aplicare a codului, Comisia a publicat în detaliu, în mai 2021, orientări privind modul în care ar trebui consolidat acesta, solicitând să se remedieze deficienţele codului din 2018 şi propunând soluţii pentru eficientizarea acestuia.

Semnatarii codului din 2018, împreună cu numeroşi posibili semnatari, s-au angajat să reformuleze angajamentele şi măsurile şi au conlucrat pentru a se asigura că versiunea consolidată a codului este adecvată în raport cu abordarea noilor provocări importante pe care le reprezintă dezinformarea pentru societăţile noastre.

Semnatarii vor avea la dispoziţie 6 luni pentru a pune în aplicare angajamentele şi măsurile la care au subscris. La începutul anului 2023, semnatarii vor transmite Comisiei primele rapoarte de punere în aplicare.

Sursa: Agerpres