Bursa BCE pentru femei studente în domeniul științelor economiceBanca Centrală Europeană (BCE) oferă granturi în valoare de 10.000 de euro fiecare, pentru 15 femei studente în domeniul știintelor economice, al statisticii, ingineriei și informaticii pentru anul universitar 2022-23.

Cine poate candida

-femei, cetățene ale UE;

-înscrise sau care urmează să se înscrie la un program de masterat în economie, statistică, inginerie sau informatică la o universitate sau o școală de afaceri din Europa;

-au obținut note excelente pe parcursul anilor de studiu (spre exemplu la studiile de licență) (notele corespunzătoare pentru o serie de țări pot fi consultate aici);

-din medii cu venituri mici, cu nevoi financiare.

Cum poți candida

Solicitantele trebuie să completeze formularul de mai jos și să îl trimită, împreună cu toate documentele justificative, la ECBWS_CVs@ecb.europa.eu până la data de 25 mai 2022.

Sunt necesare următoarele documente justificative:

-dovada acceptării sau înscrierii la un program de masterat în economie;

-transcrierea oficială a foii matricole pentru programul de studii universitare de licență absolvit;

-dovada venitului din gospodărie/nevoilor financiare;

-CV actualizat și scrisoare de motivație (explicarea motivelor privind urmărirea unui anumit domeniu de studiu și cercetare și a intereselor privind cariera).

Beneficii

Candidatele de succes vor beneficia de: un grant de 10.000 de euro; o vizită de studiu la BCE; o imagine de ansamblu privind principalele activități de cercetare în domeniul economic ale BCE; oportunitatea de a întâlni colegi din mediul universitar și rețeaua “Women in Leadership” de la BCE; consiliere și îndrumare din partea unui economist al BCE sau a unui expert în domeniul supravegherii bancare, al statisticii, al ingineriei sau al tehnologiei informației.

Termen limită: 25 mai 2022 (23:59 CEST).

Mai multe informații găsiți aici.