University on Youth and DevelopmentUniversitatea pentru Tineret și Dezvoltare (University on Youth and Development) este un spațiu de întâlnire, formare și planificare a acțiunilor, care reunește timp de o săptămână sute de tineri, lucrători de tineret, experți din domeniu și factori de decizie responsabili de politicile legate de tineret.
Cea de-a 21-a ediție va avea loc în perioada 11-18 septembrie 2022 la CEULAJ, Mollina (Spania) și se va concentra pe tema „Pace, justiție și instituții puternice„.
UYD este un parteneriat între guvernul spaniol (INJUVE), Forumul European al Tineretului (YFJ), Consiliul Tineretului din Spania (CJE) și alte organizații internaționale conduse de tineri și organizații care oferă servicii pentru tineret.

Acesta se bazează pe o abordare de tipul „top-down” pentru dezvoltarea agendei pentru tineret și urmărește să implice toți actorii din cadrul cvadrilogului (reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor, autorităților regionale și locale și societății civile).

Inițiativa urmărește:

-să promoveze dezvoltarea activității pentru tineret și participarea tinerilor, precum și integrarea politică a aspectelor legate de tineret și elaborarea de politici pentru tineret;

-să încurajeze participarea tinerilor la luarea deciziilor și la elaborarea politicilor prin promovarea implicării și interacțiunii acestora în cadrul inițiativelor din cadrul cvadrilogului;

-furnizarea de formare și consolidarea capacităților pentru tineri și pentru organizațiile de tineret;

-să încurajeze cooperarea în domeniul tineretului și activitatea de tineret la nivel mondial;

-să promoveze drepturile omului, dialogul intercultural și cetățenia democratică ca dimensiuni esențiale ale educației globale.

UYD 2022 va avea loc în perioada 11 (ziua sosirii) – 18 (ziua plecării) septembrie 2022.

Pe parcursul acestei săptămâni, diferite organizații au posibilitatea de a-și dezvolta propriile activități (cursuri de formare, ateliere de lucru, seminarii etc.) în cadrul unui cadru pedagogic comun: programul comun.

Fiecare organizație este responsabilă pentru acoperirea cheltuielilor legate de deplasarea și de transferurile de la aeroport ale propriului grup, ale personalului și ale participanților.

Pentru a facilita transferurile către și de la aeroportul din Malaga-CEULAJ, Centrul Nord-Sud va identifica o companie care va asigura acest serviciu pentru toate organizațiile.

În mod similar, fiecare organizație trebuie să acopere cheltuielile legate de cazare și masă în CEULAJ. Centrul Nord-Sud a stipulat deja un preț avantajos cu CEULAJ: 30 euro pers./noapte (all inclusive).

Termenul limită pentru depunerea propunerilor: 22 mai 2022.

Informații suplimentare vă rugăm să citiți nota conceptuală și apelul pentru activități.