Date limită depunere proiecte – Aprilie 2022Noul Bauhaus European: Sprijin pentru inițiative locale
Apelul face parte din mișcarea Noului Bauhaus european care face din European Green Deal o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă pentru toată lumea. Cele trei valori de bază complementare ale sale sunt:

 • sustenabilitate – promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitate;
 • estetică – crește calitatea experienței și a stilului dincolo de funcționalitate;
 • incluziunea – promovează valorizarea diversității, accesibilității și accesibilității;

Beneficiari eligibili: autoritățile publice subnaționale care administrează mai puțin de 100.000 de locuitori și au toate competențele legale necesare pentru implementarea proiectului preconizat

Cine poate aplica
Apelul vizează autoritățile locale sub pragul de 100.000 de locuitori și deschide calea către o reprezentare echilibrată a diferitelor tipuri de spații și locuri din UE.

Principalele cerințe pentru a aplica sunt:

 • Domeniul de aplicare geografic: cu sediul într-un stat membru al UE.
 • Tipul de entitate care aplică: autorități publice subnaționale (de exemplu, orașe, orașe, raioane, județe), precum și aglomerări, grupuri de municipalități și zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) care au toate competențele necesare implementării propunere de proiect.
 • Dimensiunea entităților care solicită: mai puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipii trebuie să aibă mai puțin de 100.000 de locuitori).
  Tip de proiect: idei avansate de proiecte pentru reconversia infrastructurii existente la fața locului sau a spațiului public.
 • Caracteristicile proiectului:
  – abordarea tuturor celor trei valori de bază ale Noului Bauhaus european – durabilitate, estetică, incluziune;
  – contribuția la cel puțin unul dintre cele patru domenii de acțiune.
 • Excluderea dublei finanțări: nu primiți deja sprijin similar UE.
 • Limba: cererea se depune în limba engleză.

Activități eligibile
Ideile de proiecte trebuie să contribuie la cel puțin unul dintre cele patru domenii de acțiune pe care le acoperă acest apel:

 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un spirit de circularitate și neutralitate carbon: Propuneri de proiecte care se concentrează pe renovări având în vedere circularitatea deplină, demonstrând reutilizarea și reciclarea materialelor, precum și incluziunea și accesibilitatea prin funcționalitate.
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural: Propuneri de proiecte care vizează conservarea patrimoniului cultural, îmbunătățirea accesului sau transformarea acestuia cu un scop social ridicat și o amprentă redusă de carbon. Ideile de proiecte pot acoperi, de asemenea, aspecte ale strategiei de dezvoltare locală legate de patrimoniu.
 • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri accesibile: Propuneri de proiecte care se concentrează pe adaptarea și transformarea clădirilor prin tehnici inovatoare, materiale și proces de construcție durabilă pentru a atenua schimbările climatice și pentru a face casele mai accesibile și mai favorabile. Propunerile de proiecte pot acoperi, de asemenea, soluții inovatoare de locuințe care răspund nevoilor temporare de urgență cu standarde estetice și durabile înalte.
 • Regenerarea spațiilor urbane și rurale: Propuneri de proiecte de regenerare teritorială care îmbină durabilitatea, estetica și incluziunea. Acestea se pot concentra pe regenerarea zonelor abandonate sau provocate din orașe sau orașe, modernizarea spațiilor publice din zonele rurale sau urbane, urmărind depășirea segregării și oferirea accesului la locuri, promovând noi interacțiuni și utilizări sociale.

Termen limită: 23 mai 2022.

Mai multe informații aici:

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en