Ajutoare de stat: Comisia aprobă harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale („OAR”).

OAR revizuite, care au fost adoptate de Comisie la 19 aprilie 2021 și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, permit statelor membre să ajute regiunile europene cele mai defavorizate să recupereze decalajele și să reducă disparitățile în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul – obiective de coeziune care se află în centrul politicilor Uniunii. Orientările oferă, de asemenea, statelor membre mai multe posibilități de sprijinire a regiunilor care se confruntă cu provocări structurale sau legate de tranziție, cum ar fi depopularea, pentru a contribui pe deplin la tranziția verde și la tranziția digitală.

În același timp, OAR revizuite mențin garanții solide, menite să împiedice statele membre să utilizeze banii publici pentru a declanșa relocarea locurilor de muncă dintr-un stat membru al UE în altul, ceea ce este esențial pentru asigurarea unei concurențe loiale pe piața unică.

Harta ajutoarelor regionale pentru România definește regiunile din această țară care sunt eligibile să primească ajutor regional destinat investițiilor. Harta stabilește, de asemenea, intensitățile maxime ale ajutoarelor în regiunile eligibile. Intensitatea ajutorului este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat pentru fiecare beneficiar, exprimată ca procent din costurile de investiții eligibile.

Detalii în comunicatul de presă: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ajutoare-de-stat-comisia-aproba-harta-ajutoarelor-regionale-pentru-romania-aferente-perioadei-2022-2021-12-20_ro