Biodiversitate: produse care nu contribuie la defrișări pe piața UEConsumul de carne de vită, ulei de palmier, soia, lemn, cacao și cafea în Uniunea Europeană duce la defrișări și la degradarea pădurilor în întreaga lume. Uniunea Europeană urmărește să pună capăt acestei situații refuzând accesul pe piață al materiilor prime și al produselor care au legătură cu defrișările.

1,2 milioane de cetățeni europeni care au răspuns la o consultare publică și-au exprimat sprijinul pentru acțiunea UE de combatere a defrișărilor și a degradării pădurilor.

Defrișările și degradarea pădurilor contribuie în mod substanțial la încălzirea globală și la declinul biodiversității. 23 % din emisiile de gaze cu efect de seră provin din agricultură, silvicultură și alte utilizări ale terenurilor.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor interesați un exemplar al acestui material informativ, în limba română.

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2021.