Studii postuniversitare la Institutul Universitar EuropeanInstitutul Universitar European (IUE) propune cursuri avansate de formare  pentru doctoranzi. IUE desfăşoară activități de cercetare dintr-o perspectivă europeană (cercetare fundamentală, cercetare comparată şi cercetare comunitară).

Programele de doctorat sunt oferite în următoarele departamente:
Departamentul de istorie şi civilizaţie,
Departamentul de ştiinţe economice,
Departamentul de ştiinţe juridice,
Departamentul de ştiinţe politice şi sociale.

Studenţii pot studia pentru o perioadă cuprinsă între un an și trei ani. Trei ani pentru pregătirea doctoratului în cadrul Institutului; un an de studiu în drept comparat, european şi internaţional (LI.M.); sau, în cazuri excepţionale, un an sau doi ani de pregatire pentru doctorat în cadrul Institutului înaintea susţinerii tezei la universitatea de provenienţă a studentului.

Candidaţii trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene. Ei trebuie să propună un proiect de teză care să se încadreze în aria de cercetare acoperită de Institut. Îndrumări pentru conceperea propunerii de cercetare pot fi găsite pe formularul de înscriere (pe verso).

Teremenul limită pentru depunerea formularelor de înscriere la programele postuniversitare este 31 ianuarie, în fiecare an.

Detalii suplimentare. https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/231