Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formareComisia a anunțat noi cereri de propuneri în cadrul componentelor privind schimburile de personal Marie Skłodowska-Curie (MSCA) și cofinanțarea de programe regionale, naționale și internaționale (COFUND). Cererea de propuneri COFUND din 2021, cu un buget total de 89 milioane EUR, se va încheia la 10 februarie 2022, iar cererea de propuneri din 2021 privind schimburile de personal, cu un buget de 72,5 milioane EUR, se va încheia la 9 martie 2022.

Scopul este dezvoltarea de proiecte de colaborare durabile între diferite organizații din sectorul academic și cel neacademic (în special IMM-uri), cu sediul în Europa și în afara acesteia. Cererile de propuneri se succed adoptării programului de lucru Orizont Europa 2021-2022. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie reprezintă programul emblematic de finanțare al UE, din cadrul programului Orizont Europa, pentru educație doctorală și formare postdoctorală excepționale.

Detalii în comunicatul de presă: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/actiunile-marie-sklodowska-curie-1615-milioane-eur-pentru-sprijinirea-schimburilor-de-personal-2021-11-19_ro