Evenimentele săptămânii 15 – 21 noiembrie 2021*** Comisia Europeană a propus o revizuire a regulamentului UE privind transferurile de deşeuri, astfel încât să fie mai dificil pentru statele membre să-şi expedieze deşeurile către ţările mai sărace din afara blocului comunitar.

Legislaţia propusă, care mai are nevoie de aprobarea statelor UE şi a Parlamentului European, face parte din iniţiativele Bruxellesului de a reduce poluarea şi a spori reciclarea unor materiale precum plasticul, textilele şi metalele, conform Pactului Verde european.

Astfel, exporturile deşeurilor către ţările ce nu sunt membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) vor fi permise numai dacă acestea din urmă acceptă să le primească şi ”sunt în măsură să le gestioneze durabil”. Cât despre exporturile deşeurilor către ţările membre ale OCDE – circa 10 în afara UE -, acestea vor putea fi suspendate dacă acele deşeuri sunt susceptibile săprovoace probleme de mediu.

De asemenea, companiile europene exportatoare vor trebui să se asigure că instalaţiile de la destinaţie sunt supuse unui audit independent care să ateste că pot gestiona aceste deşeuri cu un impact minim asupra mediului.

UE a exportat anul trecut circa 33 de milioane de tone de deşeuri şi a importat la rândul ei circa 16 milioane.

Comisia Europeană propune consolidarea combaterii traficului ilegal cu deşeuri europene, a cărui valoare anuală este estimată la circa 9,5 miliarde de euro, permiţând agenţiei europene anti-fraudă OLAF să participe la investigaţiile naţionale şi consolidând sancţiunile.

*** Comisia Europeană a adoptat trei noi iniţiative care sunt necesare pentru a transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european.

CE propune noi norme menite să stopeze defrişările de care UE este răspunzătoare, precum şi noi norme menite să faciliteze transferurile de deşeuri în interiorul UE pentru a promova economia circulară şi a combate exporturile de deşeuri ilegale către ţări terţe şi transferul către acestea a provocărilor în materie de deşeuri. Comisia prezintă, de asemenea, o nouă Strategie privind solul care vizează să asigure refacerea, rezilienţa şi protejarea adecvată a tuturor solurilor europene până în 2050.

Astfel, Comisia prezintă instrumentele care permit trecerea la economia circulară, protejarea naturii şi ridicarea nivelului standardelor de mediu din Uniunea Europeană şi din întreaga lume.

Sursa: Agerpres