Pachetul bancar 2021: UE propune noi norme pentru consolidarea rezilienței băncilor și o mai bună pregătire a acestora pentru viitorComisia Europeană a adoptat o revizuire a normelor bancare ale UE (Regulamentul privind cerințele de capital și Directiva privind cerințele de capital).

Prin aceste noi norme se va asigura faptul că băncile din UE vor deveni mai reziliente la eventualele șocuri economice viitoare și vor contribui în același timp la redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și la tranziția către neutralitatea climatică.

Pachetul cuprinde următoarele părți:

1.     Punerea în aplicare a Acordului Basel III – consolidarea rezilienței la șocurile economice

2.     Durabilitatea – contribuția la tranziția verde

3.     O supraveghere mai strictă – asigurarea unei gestionări robuste a băncilor din UE și a unei protecții îmbunătățite a stabilității financiare

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/pachetul-bancar-2021-ue-propune-noi-norme-pentru-consolidarea-rezilientei-bancilor-si-o-mai_ro