Eurostat regional yearbook – 2021Informațiile statistice reprezintă un instrument important pentru înțelegerea și cuantificarea impactului deciziilor politice într-un anumit teritoriu sau regiune. Eurostat oferă o imagine detaliată referitoare la o gamă largă de subiecte statistice în regiunile statelor membre ale UE.

Fiecare capitol prezintă informații statistice sub formă de hărți, cifre și infografice, însoțite de o analiză descriptivă care evidențiază principalele constatări. Indicatorii regionali sunt prezentați pentru următoarele 13 subiecte: populație, sănătate, educație, piața muncii, condiții de viață, societate digitală, economie, afaceri, cercetare și dezvoltare, turism, transport, mediu și agricultură.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor trei exemplare ale acestei publicații, în limba engleză.