Date limită depunere proiecte – Octombrie 2021Programul „Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul tinerilor” în România: Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Obiectiv

Obiectivul general al programului este dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România.

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate

·  Proiecte de mobilitate în învățământul preuniversitar

În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. În cazul in care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la sfârșitul proiectului din cauza pandemiei, pot fi derulate activități virtuale.

Priorități: activităţile de învăţare focalizate asupra: democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus în cadrul procesului de evaluare.

Criterii de eligibilitate

  •  Cererea și anexele necesare au fost depuse până la termenul limită de depunere a cererii
  • Toate anexele necesare în Apelul la propuneri 2021 sunt atașate la cererea depusă;
  • Cererea este depusă de un organism care este o persoană juridică;
  • Declarația de onoare poartă semnătura persoanei autorizate legal să semneze în numele instituției / organizației solicitante;
  • Solicitantul este o instituție eligibilă în conformitate cu cererea de propuneri 2021;
  • Instituția gazdă este o instituție similară (în rol sau sarcini) cu instituția solicitantă, o autoritate educațională locală/regională și/sau o instituție/centru/organizație de formare în DS
  • Instituția gazdă se află într-unul din DS: Islanda, Liechtenstein sau Norvegia.

Beneficiari eligibili:

  • Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ);
  • Casele Corpului Didactic (CCD);
  • Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania.

Termen depunere:  3 decembrie 2021.

Mai multe informații găsiți aici: https://www.eea4edu.ro/apel_se2019/