Metode și instrumente de instruire pentru evaluarea informațiilorCentrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în data de 10 iunie 2021, online, pe platforma Cisco Webex, un atelier de formare despre evaluarea informațiilor în contextul educației pentru informare/ educației media/ educației digitale, comportamente care facilitează evaluarea informațiilor din mediul online, semnale de avertizare cu privire la calitatea informațiilor din mediul online și modalități de evaluare în funcție de tipul informațiilor.

Alături de domnul lector Robert Coravu, de la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, participanții s-au familiarizat cu resurse electronice dedicate: site-uri de verificare a faptelor, tutoriale, jocuri online, dar și exemple de bune practici.

Participanții au aflat informații despre planul de acțiune al statelor membre UE în fața pericolului dezinformării, cunoscând cele patru direcții de intervenție: îmbunătățirea capacității de a detecta, analiza și denunța dezinformările; coordonarea și consolidarea răspunsurilor; cooperarea cu sectorul privat (platformele online, companiile din domeniul publicității) în scopul combaterii dezinformării; informarea cetățenilor și creșterea rezilienței la nivelul societății.

Participanții au aflat de platforma digitală care avertizează în timp real apariția unor companii de dezinformare și permite statelor membre și diferitelor autorități să facă schimb de informații și să acționeze în mod coordonat.

Pentru a contribui la combaterea dezinformării, Uniunea Europeană lucrează în strânsă cooperare cu platformele online pentru a limita răspândirea conținuturilor false sau înșelătoare și le încurajează să elimine informațiile care sunt ilegale sau care ar putea cauza daune în materie de sănătate.

La atelier au participat peste 30 de consilieri educativi, bibliotecari școlari, precum și profesori din școli și licee argeșene, dar și reprezentanți de la Casa Corpului Didactic Argeș, oameni dornici să cunoască cât mai multe aspecte legate de evaluarea informațiilor din mediul online, care dețin și capacitatea de a le disemina ulterior celor cu care lucrează.