Candidează în cadrul SALTO Awards 2021S.A.L.T.O. Youth este centrul de resurse care promovează și susține activitățile de tineret oferind instruiri, instrumente și strategii mereu actuale și relevante pentru organizațiile și lucrătorii de tineret. Împreună cu agențiile naționale care implementează programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate (ESC), SALTO-YOUTH oferă resurse de învățare non-formală pentru tinerii și organizațiile care lucrează cu tinerii din întreaga Europă.

În acest context, competiția SALTO Awards 2021 reprezintă o recunoaștere a implicării și activității acestor organizații și este, de asemenea, o ocazie pentru a inspira tinerii și alte organizații care se pot implica în programele Erasmus + și ESC.

Pentru competiția din acest an se așteaptă nominalizări ale proiectelor și inițiativelor care au în vedere următoarele arii de interes:

Transformarea digitală: integrarea tehnologiilor digitale în societate, în general și în activitățile de învățare ale tinerilor, în special;
Mediu și acțiuni climatice: demersuri către o Europă verde durabilă, prin implicarea tinerilor;
Educație media: promovarea gândirii critice și a alfabetizării media pentru a încuraja participarea activă a tinerilor;
Solidaritate și voluntariat: schimbarea în bine a Europei;
Participarea tinerilor: modelarea democrației europene prin implicarea tinerilor.

Cine poate nominaliza un proiect?

Membrii echipei de proiect și/sau participanții la acesta: persoane care au făcut parte sau au coordonat proiecte sau inițiative relevante (NU doar Erasmus+ sau ESC);
Agenții naționale care implementează programele Erasmus + și ESC;
Instituții și organisme publice (de exemplu, municipalități locale, centre de tineret, școli etc.), factorii de decizie care au implementat, finanțat sau facilitat proiectul sau procesele acestuia;
Organizații: organizații, mișcări și grupuri care au condus proiecte pe teme relevante.

Informații complete despre criteriile de selecție, premiile acordate, precum și formularul de înregistrare în cadrul competiției pot fi găsite aici https://saltoawards.eu/.
Termenul limită este 30 septembrie 2021.