Evenimentele săptămânii 7 – 13 iunie 2021Comisia Europeană a confirmat că a primit din partea României un plan oficial de redresare şi rezilienţă.

Acest plan prezintă reformele şi proiectele de investiţii publice pe care România intenţionează să le pună în aplicare cu sprijinul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (RRF). Prezentarea planului României este rezultatul unui dialog intens între Comisie şi autorităţile române în ultimele luni.

România a solicitat 14,3 miliarde de euro sub formă de granturi şi 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi în cadrul RRF.

Planul României este structurat în jurul a şase piloni: tranziţia ecologică, transformarea digitală, dezvoltarea inteligentă, coeziunea socială şi teritorială, sănătatea şi rezilienţa şi politicile pentru generaţia următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educaţia, asistenţa medicală, renovarea clădirilor şi digitalizarea administraţiei publice. Proiectele din plan acoperă întreaga durată de aplicare a RRF, până în 2026.

Comisia va evalua planul României pe baza celor unsprezece criterii stabilite în regulament şi va transpune conţinutul acestora în acte obligatorii din punct de vedere juridic. Comisia va evalua, de asemenea, dacă planul alocă cel puţin 37% din cheltuieli pentru investiţii şi reforme care sprijină obiectivele climatice şi 20% pentru tranziţia digitală.

În mod normal, Consiliul UE va avea la dispoziţie patru săptămâni pentru a adopta propunerea Comisiei pentru o decizie de punere în aplicare.

Comisia Europeană a primit până acum 22 de planuri de redresare şi de rezilienţă din Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde de euro, menit să contribuie la repararea daunelor economice şi sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. Potrivit UE, după pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă şi mai bine pregătită să facă faţă provocărilor actuale şi viitoare.

Sursa: Agerpres