Date limită depunere proiecte – Iunie 2021Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene

Obiectiv:

Programul a fost conceput să capaciteze și să protejeze consumatorii și să permită unui număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să prospere. Scopul acestui apel este de a crea și de a asigura funcționarea modernizată a Rețelei întreprinderilor europene în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025 prin selectarea consorțiilor care vor forma rețeaua. Aceasta ar trebui să contribuie la obiectivele SMP prin îmbunătățirea competitivității și sustenabilității IMM-urilor din Europa și prin promovarea spiritului antreprenorial.

Beneficiari eligibili:

Consorții între entități juridice, publice sau private, stabilite în:

  • statele membre ale UE, inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM);
  • țări asociate cu Programul Pieței Unice (SMP) sau în curs de semnare a unui parteneriat.

Condiții de eligibilitate:

Consorțiile ar trebui să fie compuse dintr-o combinație adecvată de entități pentru a asigura furnizarea unei game complete de servicii pentru EEN în zona geografică desemnată. O listă orientativă și neexhaustivă a persoanelor juridice care pot fi parte din consorții este următoarea:

Organizații de sprijin pentru IMM-uri: asociații sectoriale și industriale, agenții de export, camere de comerț, camere de meserii, societăți de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri;
Organizații cu experiență dovedită în ceea ce privește eficiența resurselor și serviciilor de sprijin pentru circularitate, precum ar fi membrii Centrului european de cunoștințe privind eficiența resurselor (EREK) și alte platforme de sustenabilitate Intermediari financiari;
Organizații de promovare a comerțului (OTS);
Organizațiile de afaceri și organizațiile reprezentative ale IMM-urilor;
Agenții de dezvoltare regională;
Agenții de inovare;
Organizații sau fundații de cercetare;
Instituțiilor de învățământ superior.

Activități eligibile
Toate consorțiile ar trebui să desfășoare următoarele patru tipuri de activități și să le descrie în propunerile lor:

Activitatea 1: Furnizarea de servicii cu valoare adăugată clienților,
Activitatea 2: Promovarea rețelei și comunicarea,
Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei și consolidarea capacităților,
Activitatea 4: Coordonarea rețelei și managementul calității.
Perioadă depunere: 3 -27 iunie 2021

Perioadă selecție: prima etapă: 11.08.2021; a doua etapă: 02.12.2021; a treia etapă: 27.04.2022.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/490/programul-piata-unica-reteaua-intreprinderilor-europene