Limbile străine, un pas pe mai departeNe este mai uşor să călătorim în străinătate şi să întâlnim oameni din diferite ţări dacă vorbim limbi străine. Dar limbile străine deschid şi o poartă către noi prietenii, noi culturi şi noi oportunităţi.

Uniunea Europeană este compusă din 27 de ţări cu 24 de limbi oficiale. Iată o mostră practică din fiecare dintre ele, care vă poate ajuta să vă faceţi o idee despre ceea ce se află în spatele fiecăreia dintre aceste porţi. Pur şi simplu deschideţi coperta broşurii pe care apar mai multe expresii în limba dumneavoastră şi comparaţi-le cu traducerile din interior.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015.