Evenimentele săptămânii 17 – 23 mai 2021*** Comisia Europeană a adoptat noi orientări strategice pentru o acvacultură a UE mai sustenabilă şi mai competitivă.

Orientările oferă Comisiei, statelor membre şi părţilor interesate o perspectivă comună pentru a dezvolta acest sector într-un mod care să contribuie în mod direct la Pactul verde european şi, în special, la Strategia „De la fermă la consumator”. Orientările vor ajuta sectorul acvaculturii din UE să devină mai competitiv şi mai rezilient şi să îşi îmbunătăţească performanţele de mediu.

Orientările au fost elaborate în strânsă consultare cu statele membre ale UE şi cu părţile interesate, în special cu cele reprezentate în Consiliul consultativ pentru acvacultură. Ele stabilesc patru obiective interdependente pentru dezvoltarea în continuare a acvaculturii în UE: consolidarea rezilienţei şi a competitivităţii, participarea la tranziţia verde, asigurarea acceptării sociale şi a informării consumatorilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi inovarea.

*** Comisia Europeană a numit primul său coordonator antirasism, Mihaela Moua, îndeplinind astfel un important angajament asumat în planul de acţiune antirasism al Uniunii Europene, informează luni website-ul executivului comunitar.

Rolul Michaelei Moua (Finlanda) în noua sa calitate va fi de a menţine un contact strâns cu reprezentanţii minorităţilor rasiale şi etnice şi de a transmite preocupările acestora Comisiei.

Michaela Moua va interacţiona cu statele membre, cu Parlamentul European, cu societatea civilă şi mediul academic pentru a întări răspunsurile politice în domeniul combaterii rasismului şi va coopera cu alte servicii ale executivului european pentru a pune în aplicare politica acestuia vizând prevenirea şi combaterea rasismului.

*** Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, a declarat luni la o conferinţă pe această temă comisarul european pentru servicii financiare.

Această măsură ar putea fi cuprinsă într-un pachet cu noi iniţiative împotriva spălării de capitaluri în UE, pe care Comisia Europeană îl va prezenta în luna iulie şi în care se vor mai regăsi crearea unei noi instituţii europene ce va avea în atribuţii lupta împotriva spălării de bani şi actualizarea sau armonizarea normelor în materie.

Sursa: Agerpres