Evenimentele săptămânii 10 – 16 mai 2021Comisia Europeană a propus o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE pentru industriile şi sectoarele legate de oceane, mări şi zone de coastă.

O economie albastră durabilă este esenţială pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european şi pentru asigurarea unei redresări verzi şi favorabile incluziunii în urma pandemiei.

Toate sectoarele economiei albastre, inclusiv pescuitul, acvacultura, turismul de coastă, transportul maritim, activităţile portuare şi construcţiile navale, vor trebui să îşi reducă impactul

asupra mediului şi a climei. Pentru a combate crizele climatice şi cele legate de biodiversitate, avem nevoie de mări sănătoase, ale căror resurse să fie utilizate în mod durabil pentru a crea alternative la combustibilii fosili şi la producţia de alimente tradiţionale.

Tranziţia către o economie albastră durabilă necesită investiţii în tehnologii inovatoare.

Energia valurilor şi energia maremotrică, producţia de alge, dezvoltarea de unelte de pescuit inovatoare sau refacerea ecosistemelor marine vor crea noi locuri de muncă şi întreprinderi verzi în economia albastră.

Va fi conservată biodiversitatea şi se va investi în natură – protejarea a 30% din zona maritimă a UE va inversa declinul biodiversităţii, va spori stocurile de peşte, va contribui la atenuarea schimbărilor climatice şi la rezilienţa la acestea şi va genera beneficii financiare şi sociale semnificative. Impactul pescuitului asupra habitatelor marine va fi în continuare redus la minimum.

În plus, va fi sprijinită adaptarea la schimbările climatice şi rezilienţa zonelor costiere – activităţi de adaptare, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele costiere şi protejarea litoralului împotriva riscului de eroziune şi de inundaţii vor contribui la conservarea biodiversităţii şi a peisajelor, aducând beneficii turismului şi economiei costiere. CE va asigura o producţie durabilă de alimente – producţia durabilă şi noi standarde de comercializare pentru fructele de mare, utilizarea algelor şi a ierbii de mare, un control mai strict al pescuitului, precum şi cercetarea şi inovarea în ceea ce priveşte fructele de mare pe bază de celule vor contribui la conservarea mărilor Europei. Prin adoptarea orientărilor strategice ale UE privind acvacultura durabilă, Comisia s-a angajat, de asemenea, să dezvolte acvacultura durabilă în UE.

Noul Fond european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură – în special prin intermediul platformei sale „BlueInvest” şi al noului Fond BlueInvest – va sprijini tranziţia către lanţuri valorice mai durabile bazate pe oceane, mări şi activităţi costiere. Pentru a finanţa în continuare transformarea, Comisia a invitat statele membre să includă investiţiile pentru o economie albastră durabilă în planurile lor naţionale de rezilienţă şi redresare, precum şi în programele lor operaţionale naţionale pentru diferite fonduri ale UE, de acum până în 2027.

Sursa: Agerpres